Chór Nauczycielski w Łodzi

Chór Nauczycielski w Łodzi

Repertuar:

  • Mieczysław Karłowicz, opr. Rafał Wiecha – Z nową wiosną
  • Mikołaj Gomółka – Nieście chwałę, mocarze, Panu mocniejszemu
  • pieśń ludowa, opr. Iwan Łarinow – Kalinka
  • autor nieznany, opr. Rafał Wiecha – Bella ciao

Chór Nauczycielski w Łodzi

dyrygent: Rafał Wiecha

Chór istnieje od 1953 roku i funkcjonuje przy Klubie Nauczyciela w Łodzi. Posiada w swym repertuarze różne rodzaje muzyki: klasyczną, dawną, sakralną, cerkiewną, ludową i rozrywkową, kompozytorów polskich i zagranicznych z różnych epok. Aktywnie uczestniczy w regionalnych działaniach kulturalnych biorąc udział w cyklu koncertów w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, w Łódzkich Senioraliach, koncertach świątecznych oraz organizując własne wydarzenia muzyczne.
Regularnie współpracuje z Chórem im. Bardosza Lojosa z Sentes
uczestnicząc we wspólnych koncertach w Polsce i na Węgrzech.
Do ostatnich osiągnieć chóru należy:- Grand Prix na II Międzynarodowych Zmaganiach Seniorów w Szczecinie (2016)- brązowy dyplom na II Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej Cantantens Lublinensis (2017) – I miejsce na VIII Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+”
Kolędy i Pastorałki w kategorii chóry (2018) – I miejsce na XIII Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+” w kategorii chóry i zespoły (2018).