KONKURS DYRYGENCKI

KONKURS DYRYGENCKI

26 października 2023

w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego, ul. Piłsudskiego 25 we Wrocławiu

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY


Protokół z posiedzenia jury Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygenckiego w ramach Ogólnopolskiego Forum Chóralistyki „Wrocław Miastem Muzyki” edycja 2023 w składzie: 

Prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska – przewodnicząca

dr hab. Małgorzata Podzielny

dr hab. Dawid Ber, prof. AM 

 

Po wysłuchaniu 7 prezentacji dyrygentów w każdym z trzech etapów Konkursu postanowiło przyznać:


WYRÓŻNIENIE oraz Złoty Bilet, który zapewnia zakwalifikowanie się do Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygenckiego w ramach Ogólnopolskiego Forum Chóralistyki “Wrocław Miastem Muzyki” edycja 2024 oraz zwalnia z opłaty wpisowego: Pani Urszula Kowal

III MIEJSCE, nagroda finansowa 1500 PLN: Pan Tomasz Piątek

II MIEJSCE, nagroda finansowa 2000 PLN: Pani Natalia Rudnicka

Ex aequo II MIEJSCE, nagroda finansowa 2000 PLN: Pani Katarzyna Strycharska

I miejsca nie przyznano.

NAGRODA SPECJALNA ufundowana przez Kierownika Katedry Edukacji Muzycznej AM w Łodzi – dr hab. Dawida Bera dla Pani Katarzyny Strycharskiej.


Kolejnymi nagrodami, które zostały przyznane to:

Nagroda dla najlepszego dyrygenta od chóru Puellae Cantantes dla Pana Tomasza Piątka.

Nagroda dla najlepszego dyrygenta od chóru Con Passione dla Pana Tomasza Piątka.

Nagroda dla najlepszego dyrygenta od chóru Cantiamo Tutto dla Pana Tomasza Piątka.


Jury gratuluje Organizatorom pomysłu i dziękuje za przygotowanie tak złożonego przedsięwzięcia.

UCZESTNICY KONKURSU

WERONIKA BANASZUK

Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Krasnymstawie uzyskując tytuł zawodowy Muzyk-instrumentalista, specjalizacja w zakresie gry na perkusji. Aktualnie jest studentką kierunków: Muzykologia (V rok) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (III rok) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w klasie dyrygowania prof. dr hab. Elżbiety Krzemińskiej. Śpiewa w chórze Politechniki Lubelskiej (alt). Swoją przygodę z dyrygowaniem rozpoczęła w 2021 roku podejmując studia na kierunku Edukacja muzyczna.

URSZULA KOWAL

Edukację muzyczną rozpoczęła w PSM I stopnia w Tczewie w klasie skrzypiec, kontynuowała edukacje w PSM II stopnia w Gdańsku w klasie altówki. Szerokie zainteresowanie muzyką wokalną i chóralną podczas nauki doprowadziły do aktualnie realizowanych kierunków: altówki oraz dyrygentury chóralnej na studiach drugiego stopnia AMFN w Bydgoszczy. Ma wieloletnie doświadczenie w różnorodnych zespołach wokalnych oraz wokalno-instrumentalnych, zarówno amatorskich jak i zawodowych.
Od września 2023 roku rozpoczęła działalność dyrygencką w chórze dla mam.
Podczas swojej edukacji brała udział w licznych kursach mistrzowskich (live oraz online), na których miała możliwość nauki u profesorów takich jak: dr hab. Krzysztof Komendarek-Tymendorf, prof. Paweł Zalejski, prof. dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny, dr hab. Joanna Maluga, prof. dr hab. Marcin Wawruk, prof. Johannes Knecht, prof. Joseph Stuligross.
Uzyskała wyróżnienia na: Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych w Elblągu w roku 2017, II Międzyszkolnym Konkursie Etiudowym w roku 2018 oraz II miejsce w 31 Międzynarodowym Konkursie „Città di Barletta” w 2021 roku.
Wraz z Chórem Kameralnym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz z Żeńskim Zespołem Re-kontra zdobyła liczne nagrody na festiwalach w kraju i za granicą m.in. Grand Prix podczas IV Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „Andrea Del Verrocchio” we Florencji oraz Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Chóralnej „Surrexit Vere”.

TOMASZ PIĄTEK

jest dyrygentem, absolwentem Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, gdzie studiował w klasie dyrygentury chóralnej pod kierunkiem prof. Jan Jazownik i dr Andrzej Korzeniowski. Umiejętności dyrygenckie doskonalił m.in udział w prowadzeniu kursów i seminariów prowadzonych przez renomowanych profesorów, m.in Agnieszkę Franków Żelazny, Elżbietę Wtorkowską i Marka Gandeckiego.
Współpracował z różnymi chórami, w tym z chórem katedry chóralistyki Akademii Muzycznej im Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Od 2019 roku jest dyrygentem chóru Veritas z Nowosielec, który odniósł sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej.
W 2023 roku chór nagrał koncert z okazji swojego dwudziestolecia płytę. Oprócz dyrygentury Tomasz Piątek zajmuje się również kompozycją i aranżacją. Tworzy utwory dla orkiestry i chóru Creator, który założył w 2018 roku przy Bazylice Grobu Pańskiego w Przeworsku, jednym z nielicznych miejsc z repliką Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Ma w swoim dorobku kompozycje muzyki sakralnej i muzyki popularnej.
Od 2023 roku jest również dyrygentem orkiestry kameralnej działającej przy
Pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu. Jego zainteresowania dyrygenckie koncentrują się głównie wokół muzyki popularnej, ludowej i poezji śpiewanej.

KAROLINA PODWYSOCKA

Studentka I roku studiów magisterskich na kierunku Edukacja muzyczna w zakresie sztuki muzycznej na specjalizacji dyrygentura chóralna – w klasie dr hab. Mariusza Mroza prof. uczelni oraz II roku studiów licencjackich na kierunku Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej w klasie śpiewu jazzowego instr. Emilii Hamerlik.

NATALIA RUDNICKA

studentka piątego roku Wydziału Dyrygentury, Jazzu, Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej specjalizacji Dyrygentura Chóralna (klasa dyrygowania dr. hab. Joanny Malugi, prof. AM) oraz trzeciego roku Wydziału Wokalno-Aktorskiego (klasa śpiewu solowego ad. dr Anny Wilk) na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

KATARZYNA STRYCHARSKA

Absolwentka Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia im. I. Paderewskiego w Białymstoku w klasie fortepianu. Stypendystka Prezydenta Miasta Białegostoku dla uczniów uzdolnionych artystycznie. Interesuje się chóralistyką i dydaktyką przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych. Niegasnąca pasja i chęć zgłębiania wiedzy przyczyniły się do podjęcia studiów w obu tych kierunkach. Obecnie jest studentką I roku studiów magisterskich na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na specjalności prowadzenie zespołów muzycznych w klasie prof. dr hab. Anny Olszewskiej w Filii UMFC w Białymstoku oraz III roku studiów licencjackich na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność teoria muzyki na UMFC w Warszawie.
Przygodę z chóralistyką rozpoczęła w 2014 roku dołączając do chóru Schola Cantorum Bialostociensis, z którym współpracowała do 2020 roku. Od 9 lat jest chórzystką Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego przy III LO w Białymstoku, w którym również niejednokrotnie pełni funkcję akompaniatora. Wraz z tymi zespołami wzięła udział w wielu konkursach w kraju i za granicą. Jej debiut dyrygencki odbył się w 2021 roku. Doświadczenie chóralne zdobywa od 10 lat śpiewając w chórach prof. Anny Olszewskiej, obecnie także w Żeńskim Chórze Kameralnym „Iuvenes Corda”.

RADOSŁAW URBANKIEWICZ

absolwent studiów licencjackich na kierunku Prowadzenie Zespołów Muzycznych na UMFC. Od 2020 roku śpiewak Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego, pod kierownictwem prof. dr hab. Agnieszki Franków – Żelazny oraz w latach 2020 – 2023 Chopin University Chamber Choir pod kierownictwem prof. dr. hab. Krzysztofa Kusiela – Moroza. Wraz z wyżej wymienionymi zespołami wykonywał przeróżny repertuar na najważniejszych polskich scenach m.in. NOSPR, NFM czy w Filharmona Szczecińska. Przygotowywał prawykonania warszawskich kompozytorów dzieł wokalnych, wokalno – instrumentalnych oraz instrumentalnych związanych z UMFC m.in. Szymona Komorowskiego, Miłosza Rybarskiego czy Ryszarda Sielickiego. Obecnie student UMFC na kierunku Śpiew Solowy i Aktorstwo w klasie. prof. dr. hab. Mikołaja Moroza oraz nauczyciel śpiewu w warszawskiej Broadway Musical School. Pracuje z różnymi zespołami wokalnymi w ramach warsztatów oraz tworzy autorskie projekty we współpracy z młodymi kompozytorami.