Jury

Z ogromną przyjemnością prezentujemy skład jury:


PROF. DR HAB. ALEKSANDRA PASZEK-TREFON
przewodnicząca jury
 

      Pracuje w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie kierowała Katedrą Dyrygentury Chóralnej. Jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

      W dorobku artystycznym posiada liczne polskie i międzynarodowe nagrody otrzymane głównie z Chórem Instytutu Muzyki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz Chórem Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest też laureatką siedmiu indywidualnych nagród dyrygenckich otrzymanych na konkursach międzynarodowych. Prowadzone przez nią zespoły posiadają wydawnictwa fonograficzne, spośród których dwie wydane przez Polskie Radio Katowice: O Gwiazdo Betlejemska i Canzonetta otrzymały nagrody “Złotej Płyty”.     

      Wraz z orkiestrą kameralną AUKSO prowadzony przez nią Chór Akademii Muzycznej nagrał album płytowy Kilar/Moś/AUKSO, który w 2015 r. otrzymał Fryderyka w kategorii „Album roku muzyka symfoniczna i koncertująca”.

            Jest autorem wielu artystycznych i interdyscyplinarnych projektów m.in. stworzyła wspólnie z Krzysztofem Kolbergerem spektakl słowno-muzyczny „Pater Noster”, który dedykowany był Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II z okazji 25-lecia pontyfikatu.     

              Jest inicjatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Chórów Akademii Muzycznych KoChAM muzykę współczesną. Powołała do życia Śląski Festiwal  Chórów Szkół Muzycznych im.Józefa Świdra oraz Ogólnopolski Wokalny Konkurs dla Dyrygentów Dirigere e Cantare w ramach Muzycznego Forum Młodych. Jest założycielem i organizatorem Ogólnopolskiego Forum Chórmistrzów Akademii Muzycznych. Pełni funkcje jurora w konkursach i festiwalach chóralnych.

 

 

 

 

DR HAB. DR PIOTR JAŃCZAK PROF. AM
 
Dyrygent, kompozytor, pianista. Studia ukończył w Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy na Wydziale Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej w klasie dyrygowania prof. Janusza Staneckiego. Absolwent Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego w/w uczelni. Założyciel i dyrygent chórów działających przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wyrzysku: Międzyszkolnego Chóru “Canto”, Wyrzyskiego Chóru Męskiego oraz Wyrzyskiego Chóru “Canto”. Wraz z zespołami zdobył ponad 105 nagród na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach chóralnych. Były dyrygent Chóru „Con passione” w Wysokiej oraz Chóru im. I. Jana Paderewskiego w Szamocinie. 

Wiele kompozycji chóralnych Piotra Jańczaka zdobyło uznanie zostając utworami obowiązkowymi prestiżowych międzynarodowych konkursów chóralnych. Należą do nich m.in. konkursy w: Wenecji, Rzymie, Bonn, Riva del Garda, Helsingborg, Neuchatel. Autor „Missa Film Stetinum” na orkiestrę symfoniczną, chór męski oraz solistów, którego premiera odbyła się w 2016 roku w Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie. Juror wielu konkursów chóralnych w kraju i za granicą. W 2009 roku uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Obecnie – pracownik naukowy Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego Bydgoszczy. Opiekun merytoryczny i realizator wielu projektów a’cappella i wokalno-instrumentalnych z Chórem Wydziałowym oraz Chórem Akademickim w/w uczelni. W 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Od 2019 roku dyrygent – pomysłodawca Polskiego Chóru Męskiego oraz Polskiego Chóru Kameralnego Polskiej Agencji Muzycznej – kontynuatorów tradycji śpiewu chórów wyrzyskich. Współpracował
z dyrygentami: Januszem Staneckim, Kai Bumanem, Krzysztofem Pendereckim, Jackiem Kraszewskim, Piotrem Wajrakiem, Jerzym Swobodą, Dainiusem Pavilionisem, Wojciechem Michniewskim, Rafałem Janiakiem, Nicolasem Hrudnikiem, Krzysztofem Herdzinem. Laureat wielu nagród indywidualnych.

 

 

 

 

PROF. DR HAB. JOLANTA SZYBALSKA-MATCZAK
 

Ukończyła Wydział Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Bydgoszczy. Od 1991 roku pracuje w macierzystej Uczelni, gdzie kształci studentów m.in. w zakresie dyrygentury chóralnej. Od tego samego roku związana była z Chórem „Feichtinum”, pełniąc w nim kolejno funkcję asystenta, drugiego dyrygenta oraz kierownika artystycznego (2005-2014). Ważnym momentem w jej karierze zawodowej było założenie w 2000 roku Zespołu Wokalnego „Senza Rigore”, działającego obecnie przy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pod nazwą Chór Kameralny „Senza Rigore”. Z zespołem tym uczestniczy m.in.
w międzynarodowych konkursach chóralnych, na których zdobywa najwyższe nagrody
i wyróżnienia. Do ostatnich osiągnięć należą: Grand Prix na 11. Międzynarodowym Konkursie Chóralnym im. Johannesa Brahmsa w Wernigerode w Niemczech (2019) oraz Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Chórów i Orkiestr „Birstonas Cantat” na Litwie (2018).

Od 2009 do 2011 roku prowadziła działalność artystyczną z Zespołem Wokalnym „Voice Factory”, realizując program „Chopin a cappella”, który z powodzeniem prezentowała w kraju i za granicą.

W latach 2008-2012 pełniła funkcję prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (2012-2020). Obecnie jest przewodniczącą Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne oraz kierownikiem Katedry Chóralistyki i Prowadzenia Zespołów.

Jako wykładowca współpracowała ze Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych w Koszalinie,
i Akademią Chóralną – Ogólnopolskim Programem Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”. Prowadziła również zajęcia dla dyrygentów w ramach projektu Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego. Jest zapraszana do udziału w pracach jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów chóralnych.

W 2014 roku jej szeroko prowadzona działalność została uhonorowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadaniem tytułu profesora sztuk muzycznych. 

Jest laureatką nagród rektorskich Rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu, srebrnej odznaki „Zasłużony Dla Miasta Rybnika”, odznaki honorowej „Zasłużony Dla Kultury Polskiej”, „Brązowego Krzyża Zasługi”, „Srebrnego Krzyża Zasługi” oraz nagród indywidualnych dla najlepszego dyrygenta, m.in. Międzynarodowego Konkursu Chórów
i Orkiestr „Birstonas Cantat” na Litwie (2018) oraz 12. Międzynarodowego Konkursu Chóralnego „In…Canto sul Garda” w Riva del Garda we Włoszech (2017).