Kontakt

Wyślij do nas wiadomość:

  ul. Legnicka 65

  54-206 Wrocław

  NIP: 8943125133

  REGON: 369451410

  KRS: 0000717084

   

  tel. 609141328

  e-mail: kulturalnykoneser@gmail.com

  Rachunek: 

  29 1750 0012 0000 0000 3889 7648

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury „Kulturalny Koneser” z siedzibą we Wrocławiu 54-206 ul. Legnicka 65, w celu przesyłania treści informacyjnych na mój adres e-mail podany wyżej w formularzu kontaktowym. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kulturalnykoneser@gmail.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

  * Administratorem Danych Osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury Kulturalny Koneser” z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Legnickiej 65.

  1. Celem zbierania danych jest działalność statutowa Stowarzyszenia.
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  7. Dane osobowe dokumentacji pracowniczej będą przechowywane przez okres 50 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym ustał stosunek o pracę.

  Podstawa prawna:

  1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. USTAWA z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych.