KONKURS KOMPOZYTORSKI

prof. dr hab. Sławomir Czarnecki – przewodniczący jury

urodził się w 1949 roku w Jeleniej Górze. W latach 1963-1969 uczęszczał do Państwowej Szkoły Muzycznej w Częstochowie jako uczeń klasy fortepianu. Tam też nawiązał kontakt z Romualdem Twardowskim, u którego zaczął pobierać pierwsza lekcje kompozycji.
W latach 1969-1974 odbył studia z zakresu kompozycji w Warszawskiej PWSM (obecnie UMFC) w klasie prof. Piotra Perkowskiego i Romualda Twardowskiego. W latach 1980-81, jako stypendysta Rządu Francuskiego kontynuował studia u prof. Oliviera Messiaena w Paryżu. Jest laureatem 17 konkursów kompozytorskich. Obecnie jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy. Od 48 lat związany jest także ze Szkołą Muzyczną II st. im. Józefa Elsnera w Warszawie, gdzie prowadzi unikatowe zajęcia z „propedeutyki kompozycji”.
Za swoją pracę pedagogiczną i twórczość został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej, srebrnym medalem Gloria Artis, oraz prezydenckim Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę, a w 2019 roku Złotym Krzyżem Zasługi. W roku 2019 uhonorowany został Nagrodą Edukacyjną ZKP, a w 2020 roku nagrodą FENIKS za twórczość sakralną.
Jego kompozycje zgromadzone są w 70 opusach, wśród których znajdują się utwory solowe, kameralne, symfoniczne, chóralne i kantatowe.
Najnowsze kompozycje to:
Cervus Elaphus – Uwertura koncertowa na orkiestrę -2017 (zamówienie Filharmonii Lubelskiej)
Sonata kujawska na altówkę i fortepian -2017 ( zamówienie Lecha Bałabana)
Divertimento na orkiestrę kameralną -2017 ( zamówienie AUKSO)
Te Deum Polskie na sopran, tenor i bas, chór i orkiestrę -2018 (zamówienie Filharmonii Lubelskiej)
Kantata Adoracja na chór i orkiestrę – 2018 (zamówienie Filharmonii Częstochowskiej)
Nieszpory Świętokrzyskie na tenor, bas, chór i 10 instr. -2018 ( Fest. Noc Cracovia Sacra)
Narew-Concero na orkiestrę smyczkową– 2019 (zamówienie Filharmonii Kameralnej w Łomży).
Opera dla dzieci „Strach na wróble z Krymerwizu”- 2020.
Truso – 2021 (zamówienie Elbląskiej Orkiestry Kameralnej).
Jego kompozycje zostały wydane na kilkunastu płytach, z których najważniejsze to: autorska płyta Polskiego Radia z serii „Muzyka naszych czasów” ( Concerto Avenna oraz Krzysztof i Jakub Jakowiczowie), Acte Prealable- Choral Works ( Schola Cantorum Thonurensis), DUX – Nieszpory Świętokrzyskie (Polski Chór Kamerany- Schola Cantorum Gedanensis). Płyta Polish Contemporary
Concertos z kompozycją Concerto Lendinum (J. Jakowicz, T.Strahl z Orkiestrą Kameralną w Łomży) wydaną przez firmę DUX w 2018 roku otrzymała nagrodę „Fryderyk”. Płyta „Opus Dedicatum” wydaną przez Opus Series z Narew Concerto ( Filharmonia Kameralna im. W.Lutosławskiego w Łomży).
Obecny okres twórczości charakteryzuje się próbą po-modernistycznej syntezy, gdzie zarówno osiągnięcia modernizmu jak i tradycja jest istotnym czynnikiem kształtującym estetykę. Swoją postawę kompozytor określa słowem „ANALOGIZM”
www.polmic.pl/kompozytorzy
You Tube -Sławomir Czarnecki

mgr inż. Sebastian Sikora

muzyk, pedagog, chórmistrz, dyrygent, logistyk. Doktorant na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w dyscyplinie sztuki muzyczne. Absolwent Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu na kierunku logistyka (tytuł mgr inż.), absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej o specjalności dyrygentura chóralna (tytuł mgr szt.), Prezes Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Kultury „Kulturalny Koneser”. Naucza gry na instrumentach, prowadzi zajęcia z emisji głosu, jest dyrygentem i dyrektorem artystycznym chórów „Con Grazia” z Czastar, „Cantiamo Tutto” z Wrocławia, „Con Passione” z Wrocławia, orkiestry kameralnej Polskiego Stowarzyszenia „Kulturalny Koneser”. Prowadzi wykłady z zakresu emisji głosu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz z zakresu logistyki na Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Był asystentem dyrygenta chóru męskiego „Echo” z Ostrowa Wielkopolskiego oraz dyrygentem i dyrektorem artystycznym chóru „Biała Góra” z Węglewic, dyrygentem chóru młodzieżowego w Lututowie oraz kapelmistrzem orkiestry dętej OSP Wieruszów. Bierze czynny udział w ogólnopolskich konferencjach i seminariach poświęconych tematyce chóralistyki, wykonawstwa oraz śpiewu, m.in. Ogólnopolska Konferencja dla Młodych „Moja doświadczenia z zespołem chóralnym” w Gdańsku organizowana przez Akademię Muzyczną w Gdańsk, Ogólnopolskie Warsztaty Chóralne „Chóralne Abecadło” w Poznaniu organizowane przez Szkołę Chóralną, Ogólnopolska Konferencja „Chór, wczoraj, dziś i jutro” we Wrocławiu organizowana przez Akademię Muzyczną oraz Narodowe Forum Muzyki, Ogólnopolska Konferencja Chóralistyczna organizowana w ramach Uniwersyteckiego Forum Dyrygentów w Lublinie przez Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Ogólnopolska Konferencja „Praca z chórem dziecięcym” we Wrocławiu organizowana przez Akademię Muzyczną, I Międzynarodowa Konferencja Studencka w Kirikkale (Turcja), Ogólnopolskie Warsztaty „Strategia Wyrównywania brzmienia chóralnego” w Bydgoszczy, Ogólnopolska Konferencja Chóralna organizowana w ramach Uniwersyteckiego Forum Dyrygentów w Olsztynie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Konteksty sztuki dyrygenckiej „Wokalne aspekty pracy dyrygenta” oraz I Łódzkie Forum Naukowe z okazji Światowego Dnia Głosu, Ogólnopolska Konferencja Orkiestr Dętych w Radomiu. Wraz ze swoimi chórami odniósł już kilkadziesiąt poważnych osiągnięć. Podczas festiwalu w Głogowie wyróżniony nagrodą specjalną za propagowanie chóralistyki, a podczas przeglądu we Wrocławiu wyróżniony nagrodą specjalną dla najlepszego dyrygenta festiwalu. W listopadzie 2017 roku wraz z chórem „Biała Góra” z Węglewic nagrał płytę pt. „Maryjo Prowadź”. W 2019 roku wydał razem z chórem „Con Grazia” i „Cantiamo Tutto” płytę DVD z koncertu we Wrocławiu w budynku dawnej Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego pn. „Ponad czasem”. W 2020 roku wydał płytę „Many Hearts-one beat” z chórem „Cantiamo Tutto” oraz wrocławską młodzieżową orkiestrą symfoniczną. W 2021 wydał płytę „Najpiękniejsze polskie kolędy” nagraną z chórem „Cantiamo Tutto”. Organizator życia kulturalnego Regionu Wieruszowskiego i Wrocławskiego, jest inicjatorem i organizatorem Regionalnego Przeglądu Kolęd w Czastarach. Zasiada w jury wielu konkursów wokalnych na terenie powiatu wieruszowskiego i kępińskiego. Laureat III miejsca podczas Ogólnopolskich Konfrontacji Chórmistrzów – Uniwersyteckiego Forum Dyrygentów w Lublinie (2017) oraz Laureat III miejsca podczas Ogólnopolskich Konfrontacji Chórmistrzów – Forum Dyrygentów w Olsztynie (2018). Nominowany do tytuły Człowieka Roku 2018, 2019 oraz 2020 w kategorii kultura. Uhonorowany tytułem Człowiek Roku 2017 w dziedzinie kultury w powiecie wieruszowskim oraz Medalem Absolwenta UAM w Poznaniu za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wyróżniający się udział w życiu Uniwersytetu.

prof. dr hab. Mariusz Kończal

dyrygent, pedagog, recenzent, juror konkursów muzycznych. Absolwent Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, a także Podyplomowego Studium dla Dyrygentów w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Emisji Głosu w Warszawie.
Jest członkiem Stowarzyszenia Musica Choralis , inicjatorem oraz dyrektorem artystycznym dwóch ogólnopolskich konkursów chóralnych: Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy (od 2003 r.) i Ogólnopolskiego Konkursu „Ars Liturgica” w Katedrze Gnieźnieńskiej (od 2004 r.).
W dziedzinie chóralistyki prowadził Żeński Chór Serioso Giocoso, Bydgoski Chór Katedralny, a także specjalizujący się w muzyce dawnej Męski Zespół Chorałowy.
Prowadząc szeroką działalność w obszarze chóralistyki współpracował z takimi kompozytorami, jak: Józef Świder, Marek Jasiński, Romuald Twardowski, Andrzej Hundziak, Maciej Małecki, Paweł Łukaszewski, Grzegorz Miśkiewicz, Justyna Kowalska-Lasoń, Paweł Robak, Piotr Jańczak, Łukasz Urbaniak, Mateusz Dębski, Tomasz Cywiński, Bernard Stieler, Szymon Godziemba-Trytek, Jakub Neske. W swojej działalności współpracował z takimi symfonikami, jak: Klaus Heller /Niemcy/, Kai Bumann, Zbigniew Bruna, Zygmunt Rychert, Marek Pijarowski, Elżbieta Wiesztordt, Tomasz Bugaj, Mirosław Jacek Błaszczyk, Jan Miłosz Zarzycki, Piotr Wajrak, Maja Mytelska.
Zrealizował dotąd szereg dzieł wokalno-instrumentalnych. Należą do nich między innymi: Wielka Msza h-moll BWV 232 J. S. Bacha, Gloria A. Vivaldiego, Orfeusz i Eurydyka Ch.W. Glucka, Orgelmesse, Stabat Mater J. Haydna, Wielka Msza c-moll, Msza Koronacyjna, Vesperae solemnes de confessore, Requiem d-moll KV 626 W. A. Mozarta, Wielka Msza C-dur oraz Missa solemnis L. van Beethovena, Miserere G. Donizettiego, Psalm 150 C. Francka, Psalm 136 – Ojczyzna, Missa Pro Pace F. Nowowiejskiego, Dona nobis
pacem i Stabat Mater na orkiestrę symfoniczną M. Jasińskiego, Kantata Jan z Damaszku S. Taniejewa, Pasja wg św. Łukasza K. Pendereckiego.
Zainteresowania muzyką współczesną, tendencjami, kierunkami, awangardowymi poszukiwaniami barwy w muzyce instrumentalnej zrodziły potrzebę powołania w 2020 r. Kujawsko – Pomorskiej Orkiestry Kameralnej, złożonej z muzyków zawodowych o podobnych pasjach. W 2021 r. wydał płytę CD Riemer – Komorowski – Kopczyński z premierowymi utworami kompozytorów związanych z regionem Kujaw i Pomorza – Bohdana Riemera, Piotra Komorowskiego i Marcina Kopczyńskiego (Akolada ACD – 21 –121).