Warning: Trying to access array offset on null in /home/server556828/ftp/wp-content/themes/septera/includes/loop.php on line 268

Sebastian Sikora

PREZES ZARZĄDU I POMYSŁODAWCA STOWARZYSZENIA

 

 

Muzyk, pedagog, dyrygent, logistyk. Doktorant w dyscyplinie sztuki muzyczne na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wykładowca na Uniwersytecie Przyrodniczym, w Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej, specjalność dyrygentura chóralna. Naucza gry na instrumentach, prowadzi zajęcia z emisji głosu, jest dyrygentem i dyrektorem artystycznym chórów „Con Grazia” z Czastar oraz „Cantiamo Tutto” i “Symfonii Śpiewaków” z Wrocławia, był asystentem dyrygenta chóru męskiego „Echo” z Ostrowa Wielkopolskiego oraz chóru “Biała Góra” z Węglewic.

Bierze czynny udział w ogólnopolskich konferencjach i seminariach poświęconych tematyce chóralistyki, wykonawstwa oraz śpiewu, m.in. Ogólnopolska Konferencja dla Młodych „Moje doświadczenia z zespołem chóralnym” w Gdańsku organizowana przez Akademię Muzyczną w Gdańsku oraz Stowarzyszenie Music Everywhere, Ogólnopolskie Warsztaty Chóralne „Chóralne Abecadło” w Poznaniu organizowane przez Szkołę Chóralną, Ogólnopolska Konferencja „Chór, wczoraj, dziś i jutro” we Wrocławiu organizowana przez Akademię Muzyczną oraz Narodowe Forum Muzyki, Ogólnopolska Konferencja Chóralistyczna organizowana w ramach Uniwersyteckiego Forum Dyrygentów w Lublinie przez Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Ogólnopolska Konferencja „Praca z chórem dziecięcym” we Wrocławiu organizowana przez Akademię Muzyczną, I Międzynarodowa Konferencja Studencka w Kirikkale (Turcja), Ogólnopolskie Warsztaty „Strategia Wyrównywania brzmienia chóralnego” w Bydgoszczy, Ogólnopolska Konferencja Chóralna organizowana w ramach Uniwersyteckiego Forum Dyrygentów w Olsztynie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wraz ze swoimi chórami odniósł wiele poważnych osiągnięć na szczeblu ogólnopolskim, a także międzynarodowym. 


W listopadzie 2017 roku wraz z chórem “Biała Góra” z Węglewic nagrał płytę pt. Maryjo Prowadź”. W 2018 roku razem z chórami Con Grazia i Cantiamo Tutto nagrał album koncertowy “Koncert Przyjaciół Ponad Czasem”. W 2019 roku nagrał album “Many Hearts – One Beat” z udziałem Cantiamo Tutto.

Jeden z aktywnych organizatorów życia kulturalnego Regionu Wieruszowskiego, jest inicjatorem, organizatorem Regionalnego Przeglądu Kolęd w Czastarach. Laureat III miejsca podczas Ogólnopolskich Konfrontacji Chórmistrzów – Uniwersyteckiego Forum Dyrygentów w Lublinie (2017) oraz Laureat III miejsca podczas Ogólnopolskich Konfrontacji Chórmistrzów – Forum Dyrygentów w Olsztynie (2018)