KONKURSY: DYRYGENCKI I CHÓRALNY

PROF. DR HAB. KATARZYNA SOKOŁOWSKA
przewodnicząca jury
 
jest chórmistrzem, profesorem na Wydziale Edukacji Muzycznej w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wicedyrektorem ds. artystycznych w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie. Prowadzi działalność pedagogiczną i naukową. Współpracuje w Centrum Edukacji Artystycznej jako redaktor muzyczny kwartalnika „Szkoła Artystyczna”, wykładowca kursów, ekspert do spraw chóralistyki szkolnej. Jest twórcą i kierownikiem naukowym Ogólnopolskiego Seminarium dla Chórmistrzów „Edukacja
i wykonawstwo”, które odbywa się corocznie w ZPSM Nr 1
w Warszawie.
Wystąpiła z Chórem ZPSM Nr 1 na wielu konkursach chóralnych w kraju i za granicą, zdobywając nagrody i wyróżnienia m.in. Srebrny Dyplom na „ In Canto sul Garda” w Riva del Garda (Włochy) w 2005, Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych w Moskwie w 2006,
I miejsce w kategorii chórów młodzieżowych i akademickich oraz Nagrodę specjalną – Grand Prix – Arcybiskupa Metropolity
Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza na XVI Małopolskim Konkursie Chórów „O złotą strunę” w 2014. Na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Kaunas Musica Religiosa” (w lutym 2015 roku w Kownie) otrzymała Dyplom dla najlepszego dyrygenta konkursu, a chór „Elsner Coro” zdobył I miejsce i Złoty Dyplom. W kwietniu 2017 roku, na Międzynarodowym Szczecińskim Festiwalu Muzyki Pasyjnej chór „Elsner Coro” otrzymał Złote Pasmo, a Katarzyna Sokołowska – Nagrodę „Dla najlepszego dyrygenta Festiwalu”. 
W listopadzie 2019 roku Młodzieżowy Chór Mieszany ZPSM Nr 1 pod jej kierownictwem zdobył I Miejsce w kat. chórów młodzieżowych oraz Złoty Dyplom na XV Międzynarodowym Festiwalu im. H. M. Góreckiego Rybnicka Jesień Chóralna. W jej dorobku znajdują się koncerty promujące muzykę polską na Litwie, Węgrzech, we Włoszech, w Rosji, Czechach, Słowacji, Austrii
i Izraelu. Pracuje jako juror konkursów chóralnych.
Dokonała nagrań utworów wokalno-instrumentalnych: Msza e-moll op.88 J. Elsnera, Msza góralska T. Maklakiewicza, Sonety Krymskie St. Moniuszki, Msza Niedokończona L. Janacka. Od 1999 roku stale współpracuje z Wydawnictwami Szkolnymi
i Pedagogicznymi, dla których zrealizowała nagranie 7 płyt CD. Funkcjonują one jako dodatki do wydanych przez WSiP podręczników lub jako samodzielne projekty (m.in. „Polskie pieśni historyczne” – 2007).
W 2006 roku otrzymała odznakę honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz w 2009 roku Brązowy Medal “Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 16 maja 2011 roku odebrała nominację profesorską.

 

 

 

 

 
DR HAB. MAŁGORZATA PODZIELNY
 
Adiunkt na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu; absolwentka Wydziału Edukacji Muzycznej
(w klasie dyrygowania prof. Marii Oraczewskiej-Skorek) oraz Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii w specjalności teoria muzyki tejże uczelni. Ukończyła również Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa w Bydgoszczy. We wszystkich specjalnościach uzyskała dyplomy z wyróżnieniem. Była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru „Con Brio” w Szkole Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz
we Wrocławiu (od 2002 roku) i Zespołu Wokalnego „Rondo” (od 2006 roku) oraz dyrektorem artystycznym Chóru Chłopięcego Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu (od 2009 roku).
W 2010 roku uzyskała stopień doktora sztuki, a w 2020 roku stopień doktora habilitowanego. W Akademii Muzycznej prowadzi klasę dyrygowania oraz metodykę prowadzenia zespołów dziecięcych z emisją głosu, jest również kierownikiem naukowym Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konferencji pt. „Praca z chórem dziecięcym”. Systematycznie prowadzi także warsztaty i seminaria poświęcone pracy z chórami dziecięcymi
i młodzieżowymi. W 2014 roku ukazała się jej książka pt. Kształtowanie po¬stawy artystycznej młodego chórzysty, wydana przez Akademię Muzyczną we Wrocławiu.

 

 

 

 

DR HAB. DAWID BER, PROF. AM
 
Ukończył studia w zakresie Teorii Muzyki w klasie prof. Franciszka Wesołowskiego oraz Studium Prowadzenia Zespół Wokalnych
i Wokalno – Instrumentalnych Akademii Muzycznej w Łodzi (1998). W 2000 roku ukończył z wyróżnieniem Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie Akademii Muzycznej
im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
W roku 2005 uzyskał tytuł doktora sztuki w dziedzinie artystycznej – dyrygentura w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, natomiast w roku 2017 tytuł doktora habilitowanego w Akademii Muzycznej w Krakowie.
W latach 2011 – 2021 pełnił funkcję pierwszego dyrygenta / Szefa Chóru Filharmonii Łódzkiej. W latach 2004-2009 oraz 2010-2011 pełnił funkcję v-ce dyrektora d.s. artystycznych w Zespole Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi, natomiast od 2011 roku sprawuje funkcję Kierownika Sekcji Teorii.
Od 2008 roku zatrudniony w Katedrze Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, gdzie prowadzi klasę dyrygentury chóralnej, obecnie na stanowisku profesora AM.
Od roku 1996 prowadził działalność pedagogiczną i dyrygencką
w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi, Zespole Szkół Muzycznych
im. S. Moniuszki w Łodzi, Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.
w Piotrkowie Trybunalskim, Społecznej Szkole Muzycznej II st. przy Polskim Instytucie Muzycznym w Łodzi, VI Liceum