ZESPOŁY

Zespoły działające przy naszym Stowarzyszeniu

Naszym chórom akompaniuje pianista – Michał Olejnik