KONFERENCJA

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA CHÓRALNA

24 października 2023

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

W konferencji mogą wziąć udział mogą wziąć dyrygenci, studenci, chórzyści, kompozytorzy, wokaliści, a także wszyscy inni zainteresowani tematyką. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału.

Zapraszamy wszystkich stacjonarnie lub on-line.

HARMONOGRAM

Konferencja v2

PRELEGENCI

DR HAB. EWA ROBAK, PROF. UJK

dr hab. sztuki w dyscyplinie artystycznej dyrygentura, pracownik Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na stanowisku profesora. Obecnie pełni funkcję Z-cy Dyrektora Instytutu Muzyki ds. artystycznych i studenckich oraz Kierownika Zakładu Sztuki Dyrygenckiej i Emisji Głosu. Prowadzi zajęcia z takich przedmiotów jak dyrygowanie, metodyka prowadzenia zespołów, warsztaty dyrygenckie, pracuje również z chórem akademickim. Jest założycielką Chóru Kameralnego Fermata, który prowadzi od 1999 r. Jest także dyrygentem miedzypokoleniowego chóru Antidotum (od 2009), współtwórcą chóru dziecięcego Mała Fermata powstałego w 2018 roku. Od 2017 roku pracuje z chórem dziecięcym (8-11 lat) w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach. Jako absolwentka Wydziału Rytmiki, kilkanaście lat pracowała z dziećmi

w wieku przedszkolnym. Z prowadzonymi przez siebie zespołami chóralnymi dokonała szeregu nagrań radiowych i telewizyjnych. Chóry pod jej kierownictwem wzięły udział w nagraniu 12 płyt (wśród nich Tryptyk Świętokrzyski autorstwa duetu Z. Książek, P. Rubik czy adaptacja poezji śpiewanej na chór a cappella na płycie Grechuta niejednym głosem). Znaczną część jej aktywności zawodowej wypełnia działalność artystyczna. Z prowadzonymi przez siebie zespołami koncertowała w kraju i za granicą (Dania, Słowacja, Czechy, Białoruś, Ukraina, Hiszpania, Włochy, Izrael, USA, Austria). Zdobyła ponad 100 czołowych nagród na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Otrzymała szereg nagród indywidualnych, m.in.: Rektora UJK (2004, 2006, 2009, 2017, 2019), I st. Prezydenta Miasta Kielce (2004), Miasta Kielce (2005); wielu nagród dla Dyrygenta; nominację do nagrody „Świętokrzyska Victoria” w kat. Osobowość (2014), Medal KEN (2009), Brązowy Krzyż Zasługi (2017). Ewa Robak uczestniczy w pracach jury różnych konkursów chóralnych i wokalnych, prowadzi warsztaty dla chórmistrzów i zespołów chóralnych w różnych regionach Polski. Jest pasjonatką pracy metodycznej wiążącej rytmikę, ruch taneczny i śpiew zespołowy. Celem jej pracy społeczno organizacyjnej w regionie świętokrzyskim jest rozśpiewywanie kielczan od przedszkola do seniora.

MGR MAGDALENA WOJTAS

absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wydziału Edukacji Muzycznej w klasie dyrygowania dr hab. Agnieszki Franków-Żelazny oraz Uniwersytetu Medycznego Piastów Śląskich we Wrocławiu, kierunku Pielęgniarstwo; absolwentka Wydziału Wokalnego w klasie śpiewu solowego prof. Danuty Paziuk-Zipser. W marcu 2012 roku zdobyła I nagrodę oraz Nagrodę za najlepszą pracę metodyczną z chórem na XIV Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu. W maju 2015 roku uzyskała nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta Wrocławskiego Międzynarodowego Konkursu Vratislavia Sacra, a także Nagrodę Śląskiego Towarzystwa Muzycznego. W grudniu 2016 została Finalistką VII Międzynarodowego Turnieju Dyrygentury Chóralnej „W stronę polifonii” oraz zdobyła Nagrodę Specjalną za najlepszą interpretację utworu inspirowanego poezją włoską. Od października 2015 roku pracuje na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na stanowisku asystenta.

MGR Michał Kanafa

Absolwent Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej (specjalności: Edukacja muzyczna i Prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych) w klasie dyrygowania prof. Haliny Bobrowicz oraz Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii (zakres: Teoria Muzyki) na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Od 2019 roku pracuje na macierzystym wydziale, prowadząc zajęcia z kształcenia słuchu, praktyki w zespole wokalnym, a także współpracując z Orkiestrą Smyczkową Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej, której kierownikiem artystycznym jest prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa. Od 2020 roku prowadzi także orkiestrę, kwartet smyczkowy i zajęcia zespołu wokalnego dla starszej grupy chłopięcej w Szkole Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu. W latach 2016-2020 pełnił funkcję asystenta dyrygenta w Zespole Wokalnym „Rondo” (kier. art. dr hab. Małgorzata Podzielny), śpiewając na licznych festiwalach w Polsce i za granicą, a także zdobywając nagrody. W latach 2014-2019 roku brał także udział jako śpiewak w sesjach Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego (kier. art. dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny), gdzie kształcił swoje umiejętności wokalne. W 2018 roku zdobył wyróżnienie oraz dwie nagrody specjalne: za najlepszą interpretację Pieśni Kurpiowskiej Karola Szymanowskiego oraz za najlepszą pracę metodyczną nad techniką wokalną zespołu chóralnego podczas XVII Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych im. Stanisława Kulczyńskiego w Poznaniu.

Prof. zw. dr hab. Marta Katarzyna Wierzbieniec

chórmistrz – dyrygent, nauczyciel akademicki (Uniwersytet Rzeszowski, Akademia Muzyczna   w Krakowie), dyrektor Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego   w Rzeszowie. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem w 1988 r.), Chórmistrzowskich Studiów Podyplomowych w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (1992 r.), Emisji Głosu (1998 r.), Szkoły Sztuki Chóralnej w St. Moritz (Szwajcaria – 1989, 1990 r., Kursów chórmistrzowskich w Stuttgarcie (Niemcy) i Koksijde (Belgia). W latach 1985 – 1987 stypendystka Ministra Kultury i Sztuki.

W 1987 r. podjęła pracę w Katedrze Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, którą w 2001 roku przekształcono w Uniwersytet Rzeszowski – gdzie pracuje nadal, obecnie jako profesor zwyczajny. Po kolejnych awansach zawodowych (1994 r. – stopień doktora, 1999 r. – habilitacja) otrzymała tytuł profesora sztuk muzycznych (2004 r.) Przez szereg lat prowadziła studencki Chór Kameralny, z którym zdobyła wiele nagród i wyróżnień, m.in. w Szwecji, na Słowacji a także w kraju (m.in. w Legnicy, Olsztynie, Wrocławiu, Myślenicach).Z Chórem rzeszowskiej  Uczelni współpracowała przez wiele lat z Filharmonią w Rzeszowie, przygotowując zespół chóralny do koncertów oratoryjnych. Przygotowała i poprowadziła ponad 250 koncertów chóralnych, które odbywały się w kraju i za granicą, m.in. w Austrii, Belgii, Niemczech, Rumunii, Szwecji, Szwajcarii, na Słowacji i we Włoszech.

Obecnie na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego i Akademii Muzycznej w Krakowie, prowadzi zajęcia z dyrygowania, czytania partytur oraz seminaria prac dyplomowych.Wypromowała trójkę doktorów, ponad dwadzieścia razy pełniła funkcję recenzenta przewodów doktorskich, habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora. Jest autorką kilku artykułów naukowych i recenzji wydawniczych. Pod jej redakcją ukazały się trzy Zeszyty Naukowe z serii „Musica Galiciana”., zapoczątkowała też publikowanie Zeszytów Naukowych „Muzyka”. Wielokrotnie była członkiem różnorodnych gremiów oceniających, m.in.:  Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Komisji d.s. Nagród  Prezesa Rady Ministrów, Komisji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przez ponad 10 lat prowadziła naukę dyrygowania i zajęcia chóralne w ramach Studium dla Dyrygentów Chórów Polonijnych w Koszalinie. Wielokrotnie uczestniczyła       w pracach jury konkursów muzycznych, m.in.: w Rzeszowie, Myślenicach, Niepołomicach, Bydgoszczy, a także w Bratysławie (Słowacja), Bukareszcie (Rumunia) i Pradze (Czechy).

Ważną dziedziną aktywności M. Wierzbieniec jest propagowanie kultury muzycznej; w latach 1995 – 2006 prowadziła na antenie Polskiego Radia Rzeszów autorską audycję „Plotki z kluczem wiolinowym”. W latach 1999 – 2010 pełniła funkcję Dyrektora Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Była też dyrektorem artystycznym rzeszowskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Od 2008 r. pełni funkcję Dyrektora Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie i Dyrektora Muzycznego Festiwalu w Łańcucie. Obecnie wykonuje  także obowiązki szefa artystycznego Filharmonii.  Zadania, które podejmuje wiążą się       nie tylko z programowaniem, organizacją i realizacją koncertów, ale dotyczą przede wszystkim profilowania działalności Filharmonii. Z inicjatywy M. Wierzbieniec orkiestra Filharmonii Podkarpackiej nawiązała współpracę m.in. z chórem Wiennermaenergesangverein (Austria), ze środowiskiem muzycznym w Saarbruecken (Niemcy), orkiestrą Filharmonii w Koszycach (Słowacja), czy orkiestrą Filharmonii                     w Miszkolcu (Węgry). Filharmonia Podkarpacka współpracuje też z zespołami Teatru Opery i Baletu we Lwowie  oraz z lwowską Orkiestrą Teatru im. Zańkowieckiej, Operą Krakowską, Teatrem Operowym w Koszycach i Pradze. Jest autorką wielu projektów artystycznych, m.in.: cyklu koncertów pod nazwą „Przestrzeń otwarta dla muzyki” i „BOOM”  (Balet, Opera, Operetka, Musical) w Filharmonii! Wraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego promuje Województwo Podkarpackie na arenie międzynarodowej; w latach 2009-2019 zespół ten wystąpił m.in. w Austrii, Belgii, Chinach, Czechach, Gruzji, Hiszpanii, na Litwie,    w Niemczech, Portugalii, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie oraz we Włoszech i Watykanie prezentując łącznie prawie 40 koncertów.

Prof. dr hab. Marta Wierzbieniec pełniąc funkcję dyrektora Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, współpracuje z pracownikami, studentami i absolwentami Uniwersytetu Rzeszowskiego i Akademii Muzycznej w Krakowie, którzy występują na scenie Filharmonii w Rzeszowie w charakterze solistów, w zespołach kameralnych, chórze, są dyrygentami zespołów chóralnych.  

Prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (dyplom z wyróżnieniem,1990), profesor sztuk muzycznych (2011). Dyrygentka, gregorianistka, organizator życia muzycznego. W macierzystej uczelni, jako kierownik Katedry Muzyki Kościelnej zainicjowała wiele naukowych, artystycznych i popularyzacyjnych wydarzeń, które na stałe wpisały się we wrocławskie środowisko muzyczne (sympozja, kursy, warsztaty, cykle koncertowe). Kierowała kilkunastoma ogólnopolskimi sympozjami oraz kursami z zakresu muzyki kościelnej, chóralistyki i gregorianistyki, była inicjatorem powołania kierunku muzyki kościelnej i autorem jego programu, od 2019 sprawuje funkcję dyrektora Szkoły Doktorskiej rodzimej uczelni.

Juror międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów muzycznych, kierownik Międzynarodowego Turnieju Dyrygentury Chóralnej W STRONĘ POLIFONII (2008-2019), koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (2008-13), ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej (od 2020), autorka wykładów i artykułów dotyczących literatury chóralnej, muzyki sakralnej, chorału gregoriańskiego, metodyki pracy zespołowej. Jest redaktorem naukowym serii wydawniczej „Psalate synetos” (AMKL we Wrocławiu) i innych wydawnictw,

jest członkiem m.in. Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, AISCGre Sekcja Polska.

Prowadziła wykłady, lekcje mistrzowskie, a także współpracowała z zespołami w wielu europejskich uczelniach w Niemczech, we Włoszech, Bułgarii, Hiszpanii, Gruzji, Chorwacji, Rumunii, Bośni i Hercegowinie, także na Białorusi i na Litwie, a także z różnymi chórami Wrocławia, z którymi w ramach polskich i europejskich festiwali i konkursów zdobywała najwyższe nagrody (ponad 35 razy). W latach 1993-2015 była kierownikiem artystycznym Chóru Kameralnego Politechniki Wrocławskiej Consonanza, z którym poprowadziła kilkaset koncertów z różnorodnym programem – od średniowiecznej monodii do wokalno-instrumentalnych form współczesnych; biorąc udział i zdobywając wysokie nagrody (także nagrody indywidualne) podczas licznych konkursów muzycznych w Polsce i za granicą.dr hab. Ewa Grygar, PROF. AMKL

Jest absolwentką dwóch kierunków: teorii muzyki (1985 r.) oraz wychowania muzycznego (1988 r.) w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Podyplomowe Studium Emisji Głosu oraz Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie ukończyła w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 1988 roku rozpoczęła pracę, na stanowisku asystenta, w macierzystej Uczelni. W 1994 roku uzyskała kwalifikacje I stopnia, a w 2009 roku uchwałą Rady Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Od października 2017 roku jest zatrudniona na stanowisku profesora wrocławskiej Akademii Muzycznej.

W latach 2001-2006 była kierownikiem organizacyjnym i merytorycznym (dwóch ostatnich edycji) Podyplomowych Studiów Nauczania Sztuki, Muzyki i Plastyki Szkolnej z Animacją Kultury przy Wydziale Edukacji Muzycznej wrocławskiej Akademii Muzycznej. W latach 1989-2006 była dyrygentem Chóru Studyjnego (obecnie Chóru im. Stanisława Krukowskiego), z którym koncertowała z repertuarem chóralnym a cappella i wokalno-instrumentalnym. Inne zajęcia to: dyrygowanie, czytanie partytur, kształcenie słuchu, historia muzyki z literaturą muzyczną, metodyka śpiewu zbiorowego oraz seminarium prac licencjackich i magisterskich. Jest uczestnikiem konferencji naukowych, wykładała na Narodowym Uniwersytecie Muzycznym w Bukareszcie, prowadziła zajęcia na międzynarodowych warsztatach folklorystycznych w Belgii oraz USA.

W latach 1992-2006 była dyrygentem i kierownikiem artystycznym (od 1994 r.) Reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca Wrocław, z którym koncertowała w kraju i za granicą (Francja, Niemcy, Portugalia, Szwajcaria, Meksyk, USA), biorąc udział w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych. Z ruchem amatorskim związana jest do chwili obecnej. Od 2005 r. jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Kameralnego Piastuny (działającego przy Ośrodku Działań Społeczno-Kulturalnych Piast we Wrocławiu), z którym koncertuje w Polsce i poza jej granicami, zdobywając nagrody i wyróżnienia na festiwalach i przeglądach chóralnych. W latach 1989-1991 współpracowała z Teatrem Polskim we Wrocławiu, sprawując kierownictwo muzyczne spektaklu Historia konia. Współpracowała również z Państwową Operą we Wrocławiu, będąc kierownikiem i dyrygentem chóru przygotowała premiery spektakli operowych: Tosca, Wolny strzelec, Straszny dwór (wznowienie), Samson i Dalila, Rigoletto. W latach 2010-2014 współpracowała z Teatrem Lalek we Wrocławiu, prowadząc zajęcia muzyczne z aktorami oraz chór dziecięcy. W 2011 r. przygotowała premierę spektaklu muzycznego Pastorałka wg Leona Schillera. W latach 1994-2000 prowadziła przedmioty teoretyczne, zespoły chóralne oraz orkiestrę w Państwowej Szkole muzycznej I i II stopnia w Opolu.

Współpracowała z projektem Śpiewający Wrocław. Jest jurorem konkursów i przeglądów chóralnych. W trakcie swojej pracy zawodowej na Uczelni otrzymała trzykrotnie nagrody rektorskie. Uhonorowana została również Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W 2016 r. za zasługi dla Wrocławia otrzymała Odznakę Honorową Wrocławia Wratislavia Grato Animo.