KONKURS KOMPOZYTORSKI

OGÓLNOPOLSKI KONKURS KOMPOZYTORSKI

10 października 2022 o godzinie 20.00 – ogłoszenie wyników on-line

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Jury w składzie: prof. dr hab Sławomir Czarnecki – przewodniczący jury, prof. dr Mariusz Kończal i mgr inż. Sebastian Sikora, dokonali oceny zgłoszonych prac konkursowych w sposób niejawny i postanowiło:

Nie przyznawać nagrody głównej.

Wyróżnić dwa utwory:

“Psalm 123”, autor: Pan Sebastian Szymański 

“Tryptyk weselny”, autor: Pan Marcin Szczepankiewicz

Ponadto jury postanowiło każdemu uczestnikowi tegorocznej edycji konkursu przyznać ZŁOTY BILET, który zapewnia zakwalifikowanie się do Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego w ramach Ogólnopolskiego Forum Chóralistyki “Wrocław Miastem Muzyki” edycja 2023 oraz zwalnia z opłaty wpisowego.

ZGŁOSZENIA KONKURSOWE

PANI KAROLINA KUŁAGA, utwór: “Pragnienie serca”

PAN VICTOR EZENMAIR, utwór: “Powrócę”

PAN KRZYSZTOF NIEGOWSKI, utwór: “Modlitwa o pokój”

PAN MARCIN SZCZEPANKIEWICZ, utwór: “Tryptyk weselny”

PAN SEBASTIAN SZYMAŃSKI: utwór: “Psalm 123”

PAN WOJCIECH ZWIERNIAK, utwór: “Serce”