KONKURSY: DYRYGENCKI I CHÓRALNY

prof. dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny

Dyrygent, chórmistrz, pedagog, profesor sztuk muzycznych, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (studia biologiczne) oraz Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu: Wydziału Edukacji Muzycznej i Wydziału Wokalnego. W 2006 roku ukończyła Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, w 2014 – Akademię Liderów Kultury na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a w 2021 – MBA w Collegium Humanum Szkole Głównej Menedżerskiej.

Występowała jako dyrygent lub chórmistrz gościnny takich zespołów jak: Gabrieli Consort, NFM Filharmonia Wrocławska, NFM Orkiestra Leopoldinum, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Opolskiej, Wrocławski Zespół Solistów Ricordanza, Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Chór Festiwalowy Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans, Chór Filharmonii Śląskiej, Chor der Bamberger Symphoniker, Schleswig-Holstein Festival Choir, Chór Teatru Wielkiego w Poznaniu czy Kaunas State Choir, Coral Juvenil do Guri. W roku 2000 założyła Kameralny Chór Akademii Medycznej (obecnie Chór Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu), z którym do końca 2014 roku zdobyła wiele nagród i wyróżnień w konkursach w kraju i za granicą. W latach 2006- 2021 była dyrektorem artystycznym Chóru NFM (wcześniejsza nazwa – Chór Filharmonii Wrocławskiej). W okresie od stycznia do lipca 2013 roku była opiekunem artystycznym Chóru Polskiego Radia, reaktywując Zespół i wprowadzając go na powrót na polską scenę muzyczną. Jest również pomysłodawczynią i dyrektorem artystycznym Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego – projektu MKDNiS, powstałego w 2013 roku, prowadzonego przez Narodowe Forum Muzyki. W styczniu 2015 roku objęła funkcję dyrektora programowego projektu Akademia Chóralna. W latach 2013-2016 pełniła funkcję kuratora priorytetu „Muzyka” Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. W swoim dorobku posiada 18 nagranych płyt oraz ponad 70 nagród indywidualnych i zespołowych, w tym I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentury Chóralnej (2004), I miejsce etapu dolnośląskiego Konkursu na Najlepszego Studenta Rzeczpospolitej Polskiej Primus Inter Pares (2004), Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2008), Wrocławską Nagrodę Muzyczną (2010), Nagrodę Internautów w konkursie Człowiek Roku 2011, Nagrodę „Iuvenes Wratislaviae” Polskiej Akademii Nauk (2012), Brązowy Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej – Gloria Artis (2014), a także Fryderyka 2017 i 2019. W 2018 roku programowany przez nią projekt Akademia Chóralna otrzymał nominację do Nagrody „Koryfeusz Muzyki Polskiej”. Wystąpiła w 19 krajach Europy, w Stanach Zjednoczonych, Izraelu i Brazylii. Zrealizowała ponad 1200 utworów chóralnych oraz ponad 300 wokalno-instrumentalnych.

Pracuje na stanowisku profesora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie prowadzi klasę dyrygentury chóralnej, Chór im. S. Krukowskiego oraz metodykę śpiewu zbiorowego. Często jest zapraszana jako konsultant wokalny do prowadzenia warsztatów dla chórmistrzów oraz zespołów chóralnych.

prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska

Prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska jest chórmistrzem, profesorem na Wydziale Edukacji Muzycznej w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz wicedyrektorem ds. artystycznych w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie. Prowadzi działalność pedagogiczną i naukową. Współpracuje w Centrum Edukacji Artystycznej jako redaktor muzyczny kwartalnika „Szkoła Artystyczna”, wykładowca kursów, ekspert do spraw chóralistyki szkolnej. 

Jest twórcą i kierownikiem naukowym Ogólnopolskiego Seminarium dla Chórmistrzów „Edukacja i wykonawstwo”, które odbywa się corocznie w ZPSM Nr 1 w Warszawie. Wystąpiła z Chórem ZPSM Nr 1 na wielu konkursach chóralnych w kraju i za granicą, zdobywając nagrody i wyróżnienia. W listopadzie 2019 roku Młodzieżowy Chór Mieszany ZPSM Nr 1 pod jej kierownictwem zdobył I Miejsce w kat. chórów młodzieżowych oraz Złoty Dyplom na XV Międzynarodowym Festiwalu im. H. M. Góreckiego Rybnicka Jesień Chóralna. 

W jej dorobku znajdują się koncerty promujące muzykę polską na Litwie, Węgrzech, we Włoszech, w Rosji, Czechach, Słowacji, Austrii i Izraelu.  Pracuje jako juror konkursów chóralnych.

dr hab. Dawid Ber, prof. AM

Ukończył studia w zakresie Teorii Muzyki w klasie prof. Franciszka Wesołowskiego oraz Studium Prowadzenia Zespół Wokalnych i Wokalno–Instrumentalnych Akademii Muzycznej w Łodzi (1998).  W 2000 roku ukończył z wyróżnieniem Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W roku 2005 uzyskał tytuł doktora sztuki w dziedzinie artystycznej – dyrygentura w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, natomiast w roku 2017 tytuł doktora habilitowanego w Akademii Muzycznej w Krakowie.

W latach 2011 – 2021 pełnił funkcję pierwszego dyrygenta / Szefa Chóru Filharmonii Łódzkiej. W latach 2004-2009 oraz 2010-2011 pełnił funkcję v-ce dyrektora d.s. artystycznych w Zespole Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi, natomiast od 2011 roku sprawuje funkcję Kierownika Sekcji Teorii. Od 2008 roku zatrudniony w Katedrze Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, gdzie prowadzi klasę dyrygentury chóralnej, obecnie na stanowisku profesora AM. Od roku 1996 prowadził działalność pedagogiczną i dyrygencką w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi, Zespole Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi, Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Piotrkowie Trybunalskim, Społecznej Szkole Muzycznej II st. przy Polskim Instytucie Muzycznym w Łodzi, VI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, Wyższym Baptystycznego Seminarium Teologicznym w Warszawie.

Od 1992 roku nieprzerwanie prowadzi Chór Mieszany Kościoła Chrześcijan Baptystów w Łodzi. W 1996 roku założył i przez 8 lat prowadził Zespół Wokalny Alla Camera. Również w 1996 roku został kierownikiem artystycznym i dyrygentem Chóru Mieszanego Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia w Zgierzu. Chór ten prowadził przez 15 lat, do roku 2011. W latach 2002 – 2005 prowadził Chór Nauczycielski w Łodzi. Od 2005 r. jest dyrygentem Chóru Kameralnego Vivid Singers. Od 2014 roku jest również dyrygentem Chóru Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, a od 2019 Chóru Męskiego Lutnia w Warcie. Z prowadzonymi przez siebie chórami uzyskał kilkadziesiąt nagród i wyróżnień na licznych festiwalach i konkursach chóralnych w kraju i za granicą. Koncertował w Polsce, Niemczech, Holandii, Austrii, Belgii, Danii, w Czechach, we Włoszech oraz na Litwie. Juror i wykładowca festiwali, konkursów, warsztatów i seminariów z zakresu teorii muzyki oraz chóralistyki.