JURY

Z ogromną przyjemnością prezentujemy jury:

PROF. DR HAB. BERNARD MENDLIK

przewodniczący jury

 
Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) i Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Kwalifikacje I stopnia uzyskał w dyscyplinie prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (1999). Także w poznańskiej Akademii Muzycznej uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura (2006).
Dyrektor Instytutu Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy (2012-2015), a po przekształceniu Jednostki – Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy 2015- do dzisiaj). W latach 2008-2012 pełnił funkcję Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju UKW w Bydgoszczy. Jego dorobek artystyczny koncentruje się na pracy z Chórem Akademickim UKW w Bydgoszczy.
Uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia, uczestnicząc w międzynarodowych i krajowych koncertach, konkursach oraz festiwalach chóralnych, m.in.: w Niemczech, we Włoszech, Szwecji, Słowacji, Hiszpanii i na Malcie, w Danii i Austrii.
Dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy przygotowuje partie chóralne wielkich form wokalno-instrumentalnych. W 2004 r. był doradcą językowym Chóru Radia Berlińskiego (Rundfunkchor Berlin) w trakcie przygotowań utworu Stabat Mater – K. Szymanowskiego, wykonywanego w Filharmonii Berlińskiej pod dyrekcją Sir Simona Rattle’a. Promotor 6 rozpraw doktorskich, recenzent w postępowaniach o tytuł profesora, w przewodach habilitacyjnych i doktorskich. Jest Dyrektorem Programowym Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Akademickich – Akademickie Kolędowanie, odbywającego się od 2008 roku w Bydgoszczy. Członek Jury na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i festiwalach muzyki chóralnej. Członek Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. V-ce Prezes ds. Sportu ASZ UKW w Bydgoszczy.
Był Kierownikiem Projektów finansowanych ze środków unijnych RPO: Budowa Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu UKW oraz Budowa Biblioteki Głównej UKW w Bydgoszczy. W latach 2010-2017 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Naukowo-Programowej Kazimierzowskiego Uniwersytetu III Wieku przy UKW w Bydgoszczy. W roku 2014 otrzymał tytuł profesora w dziedzinie: sztuki muzyczne. W 2014 r. ukończył Podyplomowe Studia MBA na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Odznaczony Brązowym (2003) i Złotym Krzyżem Zasługi (2011). Honorowy Obywatel Miasta Wągrowca – (2014), Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2022), Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2023), Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2023).

PROF. UAM DR HAB. JOANNA PIECH-SŁAWECKA

 
dyrygent, chórmistrz, oboistka, logopeda, trener emisji głosu. Ukończyła bydgoską Akademią Muzyczną: obój w klasie prof. K. Wroniszewskiego oraz dyrygenturę chóralną u prof. J, Staneckiego (stypendium Ministra Kultury i dyplom z wyróżnieniem). Uczestniczyła w dyrygenckim kursie mistrzowskim Friedera Berniusa, i kursie oboju barokowego u prof. Franka de Bruina. Ukończyła Podyplomowe Studia na oboju u prof. M. Koczorowskiego oraz Chórmistrzowskie w klasie prof. B. Błońskiego i prof. R. Handke. Zainteresowania emisją głosu rozszerzyła o podyplomowe studia logopedyczne oraz Podyplomowe Studia Emisji Głosu.
Od 2002 r. współpracuje z Chórem Kameralnym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jest II dyrygentem zespołu i profesorem na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu, gdzie prowadzi klasę dyrygowania, chór, metodykę śpiewu zbiorowego oraz seminaria. W 2015 i 2016 r. była dyrygentem asystentem Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego w projektach z Wernerem Pfaffem, Agnieszką Franków-Żelazny, Rogerem Treece i Marcinem Wawrukiem. W sezonie 2021/2022 współpracowała jako dyrygentka z Chórem Filharmonii Łódzkiej, z którym przygotowała dzieła wokalno-instrumentalne (Missa Solemnis Op. 123 L. van Beethovena oraz Oratorium Mesjasz G. F. Haendla).
 
 
Z Kameralistami koncertuje zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in. na Litwie, w Anglii, Irlandii, Hiszpanii, Francji, Bułgarii, Australii, Ekwadorze, Peru, Boliwii, Argentynie, Niemczech, Korei Południowej, USA. W 2012 r. Chór Kameralny UAM pod jej dyrekcją zdobył II miejsce w kategorii chórów mieszanych na Balkan Folk Fest w Bułgarii. Miała okazję przygotowywać rozmaite projekty artystyczne: prawykonania i wykonania, m.in.: J.S. Bacha „Pasji wg św. Jana” i „Pasji wg św. Mateusza” z M.Sompolińskim, K. Bumannem, „Missa Tango” M. Palmeriego, „Mszy S. Moniuszki”, „Arion” Z. Koziej z Polską Orkiestrą Kameralną „Amadeus” pod dyr. A. Duczmal, „Missa Flamenca” z Paco Peña, finał festiwalu Malta 2011 wraz z grupą La Fura dels Baus w Los Nodies i in. Wśród zrealizowanych projektów chóralnych odnaleźć można koncerty z muzyką improwizowaną, żydowską, cygańską, szantową, jazzową, piosenkami Kabaretu Starszych Panów, klasyczną muzyką dawną i współczesną.
Była asystentem muzycznym i trenerem wokalnym do spektaklu „Hymn do miłości” Marty Górnickiej w Teatrze Polskim w Poznaniu w sezonach 2017 – 2020. W sezonie 2021/2022 była konsultantem i trenerem wokalnym spektaklu Sill Life w Maxim Gorki Theater w Berlinie.
Prowadziła warsztaty dla chórów: Żeński Kameralny Chór Di Nuovo, Chór Hura w Myślenicach, Chór Laudate Dominum w Myślenicach, Kórnicki Chór Żeński KOK, Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego i in.
Uczestniczyła w nagraniach muzyki wokalnej i wokalno – instrumentalnej, w tym w nagraniach archiwalnych dla Polskiego Radia (Chór Kameralny UAM i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus), nagrania z Ewą Bem, Stanisławem Soyką, Sebastianem Karpielem Bułecką, Elżbietą Towarnicką, Małgorzatą Walewską, Bogdanem Hołownią.
Jest współzałożycielką i dyrygentką projektowego chóru ProVocalis, z którym z powodzeniem wystąpiła na trzech konkursach: Pomerania Cantat 2017: Nagroda Główna, Laur Moniuszkowski i Złoty Dyplom; Międzynarodowym Szczecińskim Festiwalu Muzyki Pasyjnej: Złoty Dyplom oraz Ogólnopolskim Festiwalu im. M. Zieleńskiego w Łowiczu: Złoty Dyplom i nagroda za najwyższą punktację.
Jest także kierownikiem muzycznym zespołu solistek Sanctimonialis autem Femina, który interpretuje utwory polskiego baroku przeznaczone na skład żeński, odnalezione
w bibliotekach pobenedyktyńskich. Wraz z tym zespołem nagrała płytę ze zbiorem dwuchórowych pieśni i motetów pt. Sanctimonialis autem Femina. L 1643. Zespół występował na Kaliskim Festiwalu Chóralnym, warszawskim festiwalu Muzyka Odnaleziona, w radiu tureckim TRT w Ankarze oraz w Istambule i Zonguldak w Turcji, na festiwalu Muzyki Renesansu i Baroku Missiones de Chiquitos w Boliwii i na festiwalu muzyki dawnej w Santiago de Chile. Na Konkursie Chóralnym Muzyki Dawnej im. G. G. Gorczyckiego, Ars Longa 2021, zespół zdobył Grand Prix.
Jest wicedyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich „Universitas Cantat” na UAM i prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru Kameralnego UAM w Poznaniu.
PROF. DR HAB. JOLANTA SZYBALSKA-MATCZAK
 
ukończyła Wydział Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Bydgoszczy. Od 1991 roku pracuje w macierzystej Uczelni, gdzie kształci studentów m.in. w zakresie dyrygentury chóralnej. Od tego samego roku związana była z Chórem „Feichtinum”, pełniąc w nim kolejno funkcję asystenta, drugiego dyrygenta oraz kierownika artystycznego (2005-2014).
Ważnym momentem w jej karierze zawodowej było założenie w 2000 roku Zespołu Wokalnego „Senza Rigore”, działającego obecnie przy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pod nazwą Chór Kameralny „Senza Rigore”. Z zespołem tym uczestniczy m.in. w międzynarodowych konkursach chóralnych, na których zdobywa najwyższe nagrody i wyróżnienia. Do ostatnich osiągnięć należą: Grand Prix na 11. Międzynarodowym Konkursie Chóralnym im. Johannesa Brahmsa w Wernigerode w Niemczech (2019) oraz Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Chórów i Orkiestr „Birstonas Cantat” na Litwie (2018).
 Od 2009 do 2011 roku prowadziła działalność artystyczną z Zespołem Wokalnym „Voice Factory”, realizując program „Chopin a cappella”, który z powodzeniem prezentowała w kraju i za granicą.

W latach 2008-2012 pełniła funkcję prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (2012-2020). Obecnie jest przewodniczącą Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne oraz kierownikiem Katedry Chóralistyki i Prowadzenia Zespołów.

Jako wykładowca współpracowała ze Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych w Koszalinie, i Akademią Chóralną – Ogólnopolskim Programem Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”. Prowadziła również zajęcia dla dyrygentów w ramach projektu Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego. Jest zapraszana do udziału w pracach jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów chóralnych.

W 2014 roku jej szeroko prowadzona działalność została uhonorowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadaniem tytułu profesora sztuk muzycznych.
Jest laureatką nagród rektorskich Rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu, srebrnej odznaki „Zasłużony Dla Miasta Rybnika”, odznaki honorowej „Zasłużony Dla Kultury Polskiej”, „Brązowego Krzyża Zasługi”, „Srebrnego Krzyża Zasługi” oraz nagród indywidualnych dla najlepszego dyrygenta, m.in. Międzynarodowego Konkursu Chórów i Orkiestr „Birstonas Cantat” na Litwie (2018) oraz 12. Międzynarodowego Konkursu Chóralnego „In…Canto sul Garda” w Riva del Garda we Włoszech (2017).