Niepodległość Polski z Bliska

Realizujemy projekt “Niepodległość Polski z bliska” jako kontynuację działań rozpoczętych z sukcesem w 2022 roku. Obejmuje realizację 5 koncertów skierowanych do wszystkich grup wiekowych: dzieci i młodzieży , rodzin, społeczności lokalnych, ośrodków terapii uzależnień, domów opieki społecznej w miejscowościach o ograniczonym dostępie do placówek kultury. Interktywne koncerty planowane są w kościołach. Ich głównym celem jest wzbudzenie u odbiorców zainteresowania polską muzyką patriotyczną, pogłebianie wiedzy historycznej z okresu odzyskania niedpoległości. Wydrukowane zostaną broszury z tekstami pieśni, które ułatwią wspólne śpiewanie.

 

W 2023 roku koncerty odbyły się kolejno 11 i 12 listopada w Wieruszowie, Sędziejowicach oraz Lubochni. Druga transza koncertów odbyła się 26 listopada w 2 miejscowościach: w Zadzimiu oraz Czastarach.

Wystąpili:

– Chór Con Grazia z Czastar

– Chór Con Passione z Wrocławia
– Chór Cantiamo Tutto z Wrocławia

– Chór Gminnego Centrum Kultury w Lubochni

Wrocławska Orkiestra Kameralna

 

Koncert poprowadził dyrygent projektowy – Sebastian Sikora.

 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.