Kolejny sukces Chóru Symfonia Śpiewaków

Chór Symfonia Śpiewaków wyśpiewał I miejsce podczas X Wrocławskiego Przeglądu Chórów Senioralnych. W dniu 21.09.2020, chórzystki odebrały Dyplom podczas Gali Finałowej Przeglądu. Wyróżnienie to radość i zaszczyt, a także motywacja do dalszego artystycznego rozwoju.

______

Nasz chór spotyka się na próbach w ramach naszego projektu “Seniorzy w akcji”. Zadanie publiczne finansowane jest ze środków finansowych Gminy Wrocław. www.wroclaw.pl