“Na folkową nutę” – projekt w ramach programu “EtnoPolska 2023”

Realizujemy projekt „Na folkową nutę” w ramach ministerialnego programu EtnoPolska 2023. Organizujemy koncerty folkowe, za sprawą których mieszkańcy powiatu wieruszowskiego mogą doświadczyć tradycyjnej, niezwykle złożonej kultury folkowej.

 

Próby, praca nad emisją głosu i dykcją, współpraca z innymi chórami, warsztaty – a w finale koncerty to atrakcje przewidziane w ramach projektu „Na folkową nutę”. To dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego nie tylko możliwość spędzania czasu w sposób pożyteczny i edukacyjny, ale także wielka szansa na ożywienie tradycji muzycznej ludowej w powiecie wieruszowskim. Folklor jest naznaczony symboliką i tradycyjnymi wartościami charakterystycznymi dla polskiej kultury ludowej.  Rozwija wyobraźnię i ilustruje uniwersalne wartości moralne. Mieszkańcy powiatu wieruszowskiego korzystając z regularnych prób rozwijają swoje talenty i pasje, a jednocześnie wspólnie budują swoją wrażliwość artystyczną. Otwieramy możliwość aktywnego uczestnictwa w kulturze dla każdego.

 

Wśród utworów znajdą się m.in. “W moim ogródeczku”, “Dzieweczko ze śląska”, “Oj taradum”, “Szła dzieweczka”, “Idzie chmura”, “Czerwone Jabłuszko”, “Na łące”, “Dziwują się ludzie” w nowoczesnych aranżacjach.

 

 

Koncerty odbyły się kolejno 1, 5 i 12 października 2023 roku w Lututowie, Czastarach oraz Sokolinikach (powiat wieruszowski).

Wystąpili:

– Chór Con Grazia z Czastar

– Chór Con Passione z Wrocławia
– Chór Cantiamo Tutto z Wrocławia
Orkiestra Sebastiana Sikory z Wrocławia

 

Koncert poprowadził dyrygent projektowySebastian Sikora.

 
Projekt „Na folkową nutę” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu “EtnoPolska 2023”.