Kolejny sukces Chóru Symfonia Śpiewaków

Chór Symfonia Śpiewaków wyśpiewał I miejsce podczas X Wrocławskiego Przeglądu Chórów Senioralnych. W dniu 21.09.2020, chórzystki odebrały Dyplom podczas Gali Finałowej Przeglądu. Wyróżnienie to radość i zaszczyt, a także motywacja do dalszego artystycznego rozwoju.