Emilia Kopiec

Emilia Kopiec

Prelekcja w godz. 16.00 – 16.30 nt.:

“Dyrygent – zespół, wzajemne relacje”

Emilia Kopiec

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Ignacego
Paderewskiego w Poznaniu na wydziale Dyrygentura
Chóralna, Edukacja Artystyczna i Muzyka Kościelna
w klasie prof. Stanisława Kulczyńskiego. Swoją pasję
do chóralistyki rozwijała wcześniej w Zespole Muzyki
Dawnej „Schola Cantorum Inowroclaviensis” pod
kierunkiem pani Danuty Szyma. Ukończyła również
studia o kierunku Manager Kultury w Poznaniu,
a także logopedię na Uniwersytecie Śląskim.
Przez wiele lat pracowała jako logopeda, prowadząc również zajęcia z logorytmiki,
a także warsztaty dla nauczycieli. Po studiach przeprowadziła się do Wodzisławia Śl.
i tam w 2012 założyła Młodzieżowy Chór Miejski „Canticum Novum”, wielokrotnie
nagradzany na wielu przeglądach i konkursach chóralnych. W 2016 zdobyła tytuł
Człowieka Roku Wodzisławia Śląskiego w dziedzinie kultury. Od września 2016 jest
również dyrektorem Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śl. W 2017 otrzymała
srebrne odznaczenie za zasługi od Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Dętych.