Aleksandra Borowiecka

Aleksandra Borowiecka

Prelekcja w godz. 15.00 – 15.30 nt.:

“Czy chóralistyka może mieć zasięgi? O chóralistyce w mediach społecznościowych”

Aleksandra Borowiecka

Absolwentka studiów I st. w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku (edukacja artystyczna ze specjalnością: dyrygentura chóralna). Absolwentka (dyplom z wyróżnieniem) studiów II st. na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej, Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Absolwentka VIII Edycji studiów podyplomowych z chórmistrzostwa i emisji głosu organizowanych przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy.
Swój warsztat dyrygencki zaczęła szkolić jako asystent dyrygenta Chóru Music Everywhere w Gdańsku, asystent dyrygenta chóru LO XVII we Wrocławiu, a od 2016 roku jako samodzielny dyrygent Chóru Canto Veloce Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Strzelinie.
Technikę wokalną rozwijała w projekcie Polski Narodowy Chór Młodzieżowy edycji 2016, 2017 i 2018 oraz podczas licznych warsztatów pod okiem takich specjalistów jak: prof. Elżbieta Wtorkowska, dr hab. Ewa Rafałko, Joanna Łukaszewska, Ewa Bienias, Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Ewa Biegas, dr hab. Agnieszka FrankówŻelazny. Obecnie pełni funkcję kuratoria regionu Warmińsko-Mazurskiego projektu Akademia Chóralna- Śpiewająca Polska. Pracuję jako dyrygentka chórów Szkół muzycznych I st. oraz chóru ŚpiewAK Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie. Prowadzi profil na Facebook oraz Instagram o nazwie DyryAgentka, który promuje chóralistykę i edukację muzyczną.