Idea

Wrocław - miasto spotkań, także tych muzycznych!

Wrocław Miastem Muzyki – Ogólnopolskie Forum Chóralistyki to wyjątkowe wydarzenie, angażujące uczestników i mieszkańców w tworzenie kultury muzycznej. Organizatorem jest nasze stowarzyszenie, które ma pod swoimi skrzydłami trzy chóry (międzypokoleniowy Cantiamo Tutto i senioralny Symfonia Śpiewaków z Wrocławia oraz Con Grazia z Czastar) i zajmuje się aktywizowaniem lokalnych społeczności przez śpiew.
Od 13 do 16 października muzyka chóralna zapanuje w mieście! Wrocław Miastem Muzyki połączy muzykujących profesjonalistów i amatorów, wykonawców i wiernych słuchaczy, dając im możliwość udziału w trzech wydarzeniach: Ogólnopolskim Konkursie dla Dyrygentów, Ogólnopolskiej Konferencji Chóralnej oraz Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym.
Spotkania i koncerty odbędą się głównie w trzech miejscach, które można uznać za wizytówki Wrocławia. Śpiew chóralny oraz dyskusje na jego temat będą rozbrzmiewać w Sali Wielkiej Muzeum Miejskiego Wrocławia (Muzeum Sztuki Mieszczańskiej), Sali Sesyjnej Dworca Głównego PKP oraz Sali Koncertowej Radia Wrocław. Chóry goszczące na Forum będą miały też możliwość zaprezentowania swojego repertuaru mieszkańcom Wrocławia na dodatkowych koncertach.
Myślą przewodnią Forum jest wzajemne wspieranie się uczestników w rozwoju muzycznym oraz dzielenie się doświadczeniami. O wysoki poziom Konkursu oraz Festiwalu zadba Jury w doborowym składzie: prof. dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny – przewodnicząca, prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska oraz dr hab. Dawid Ber, prof. AM.
Wrocław Miastem Muzyki chce na stałe wpisać się w kalendarz wydarzeń kulturalnych stolicy Dolnego Śląska!