Maria Miażdżyk

Maria Miażdżyk

Maria Miażdżyk

Data urodzenia: 1.03.1996 r.

W 2021 ukończyła studia I stopnia na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej (specjalność: Prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych) pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Podzielny, na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Obecnie realizuje studia magisterskie na specjalności Dyrygentura chóralna.

Przez pół roku pełniła rolę asystenta dyrygenta w Chórze Chłopięcym NFM. Miała również okazję pracować nad utworem dyplomowym z Chórem im. Stanisława Krukowskiego w ramach koncertu dyplomowego. Przygotowała Chór Feichtinum Akademii Muzycznej do wykonania wybranego utworu na 2 koncertach studenckich: wielkopostnym i kolędowym. Jest członkiem Zespołu Wokalnego Rondo, z którym miała również okazję pracować w roli dyrygenta nad wybranym utworem w ramach koncertu kolędowego.