Karolina Pukowiec

Karolina Pukowiec

Karolina Pukowiec

Data urodzenia: 11.06.1993 r.

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, specjalności: Teoria muzyki (dyplom w 2017), dyrygentura chóralna (dyplom z wyróżnieniem w 2020, pedagog: dr hab. Iwona Bańska prof. AM).

Pracę jak dyrygent rozpoczęła w 2017 roku, zakładając Chór Żeński Zakonu Sióstr Jadwiżanek w Katowicach. Następnie, na potrzeby przygotowania koncertu dyplomowego, współpracowała jako dyrygent z Rybnickim Chórem Kameralnym “Autograph”, a w roku szkolnym 2019/2020 prowadziła także Chór Dziecięcy Państwowej Szkoły Muzycznej im. Wojciecha Kilara w Olkuszu. 

Obecnie od roku jest dyrygentem Chóru Parafialnego “Gloria” w Bojszowach Nowych.