Jakub Szpunt

Jakub Szpunt

Jakub Szpunt

Data urodzenia: 18.02.1993 r.

Absolwent studiów licencjackich na Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, kierunek Dyrygentura chóralna, aktualnie kontynuuje studia magisterskie na tym samym kierunku.

Doświadczenie w pracy z chórami rozpoczął praktyką w chórze PP Volantes Soni w roku 2018. W latach 2018-2019 był dyrygentem Chóru Lux (projekt studentów AM w Poznaniu). Od stycznia 2020 r. zatrudniony na stanowisku asystenta dyrygenta w chórze Politechniki Poznańskiej Volantes Soni. Prowadzi warsztaty z emisji głosu w chórach amatorskich, senioralnych oraz scholach parafialnych. Na konkursie reprezentuje Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz Chór Politechniki Poznańskiej Volantes Soni.