MISJA SENIOR

Misja SENIOR to projekt interdyscyplinarny, który odpowiada na potrzeby Seniorów, zapewniający szeroki wachlarz zajęć.

W trosce o zdrowie i wolniejsze starzenie się, osoby w podeszłym wieku powinny starać się maksymalnie organizować czas w ciągu dnia, żeby nie siedzieć samotnie w domu, ale żyć aktywnie. Nie zestarzeje się ten człowiek, któremu brak na to czasu. Tak więc osoby starsze mogą odgrywać ważną rolę w społeczeństwie i dłużej cieszyć się życiem. Niniejszy projekt ma służyć zapobieganiu marginalizacji, nabywaniu nowych kompetencji oraz profilaktyce zdrowotnej. Program ten da możliwość seniorom aktywnego spędzania czasu, podzielenia się swoimi doświadczeniami życiowymi oraz wiedzą.

Pierwszy koncert w ramach projektu odbył się w dniu 22.12.2019.

___

Projekt został dofinansowany ze środków Gminy Wrocław.