Muzyka Blisko Ciebie

Projekt “Muzyka blisko Ciebie” obejmuje realizację każdego roku (2023, 2024, 2025 ) 5 koncertów skierowanych do wszystkich grup wiekowych: dzieci i młodzieży, rodzin, społeczności lokalnych, ośrodków terapii uzależnień, domów opeki społecznej w miejscowościach o ograniczonym dos†ępie do placówek kultury. Interaktywne koncerty planowane są w kościołach i lokalnych ośrodkach kultury. Ich głównym celem jest wzbudzenie u odbiorców zainteresowania polską muzyką rozrywkową, ludową oraz patriotyczną.