Warning: Trying to access array offset on null in /home/server556828/ftp/wp-content/themes/septera/includes/loop.php on line 268

KULTURA DOSTĘPNA

Kultura w Czastarach dostępna dla każdego 2018

Głównym celem projektu było zwiększenie potencjału kulturalnego trzech pokoleń poprzez ułatwienie dostępu do kultury, jej popularyzację oraz zainteresowanie młodzieży kulturą polską i regionalną. Swoim działaniem uaktywniliśmy osoby z różnych grup społecznych do współdziałania, zdobywania pozytywnych doświadczeń oraz budowania kompetencji odbiorców kultury.

Poprzez wyjazdy do ważnych centrów kultury, udostępniliśmy nieodpłatnie ofertę kulturalną o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej, jednocześnie integrując społeczeństwo. Niniejszy projekt był skierowany do dzieci, młodzieży oraz osób starszych – tak by każdy mógł partycypować w życiu społeczno-kulturalnym. W ramach tego zadania beneficjenci projektu będą mieli możliwość poznania tradycji i historii regionu w formie warsztatów teatralnych. Ponadto chętni mieli okazję do przygotowania plenerowego przedstawienia o charakterze rekonstrukcji.