Infrastruktura Kultury

Zamierzenie inwestycyjne polega na adaptacji na cele kulturalne, edukacyjne i społeczne budynku, znajdującego się na terenie gminy wiejskiej Nowy Ochędzyn na podstawie projektu budowlanego.

Przewidywany zakres inwestycji obejmuje przebudowę i adaptację istniejącego budynku na centrum aktywności lokalnej oraz zakup różnego rodzaju sprzętów koniecznych dla działalności kulturalnej.

Modernizacja ta pozwoli stworzyć przyjazną i nowoczesną bazę dla realizacji warsztatów twórczych, wykładów, kameralnych koncertów, wystaw, a także ułatwi kontakt z kulturą i edukacją artystyczną na wysokim poziomie.

Dostosowanie budynku i zaplecza technicznego do działalności kulturalnej zwiększy jego atrakcyjność i dostępność dla lokalnej
społeczności.

_________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Aktualizacja 28.11.2022

Aktualizacja 07.12.2023