EDYCJA 2022

Projekt: Ogólnopolskie Forum Chóralistyki „Wrocław Miastem Muzyki” dofinansowany jest ze środków Gminy Wrocław.