Chór jako element muzykoterapii

Muzykoterapia to klucz do rozwiązania takich problemów jak depresja, zasypianie, zaburzenia koncentracji, smutek i różnego rodzaju zaburzenia utrudniające codzienne funkcjonowanie. Możemy udowodnić, że w efekcie uczestnictwa w chórze, osoby starsze zyskują większe pokłady energii do działania na wielu płaszczyznach. 

 

Muzykoterapia przez chór wspiera proces aktywizacji mieszkańców, co sprzyja osiąganiu wielu rezultatów – m.in. rozwijanie wrażliwości na muzykę i sztukę, umiejętność zagospodarowania czasu wolnego. Dlaczego osoby starsze uczestniczą w zajęciach muzycznych? To przede wszystkim okazja do spotkania z innymi osobami, które ponadto łączą wspólne zamiłowania. Zgodnie ze starym porzekadłem “muzyka łagodzi obyczaje” – zatem łączy bez względu na przeciwieństwa, wiek i pochodzenie. To wspaniała okazja do zjednania pokoleń i rozwój otwartości na drugiego człowieka.


Próby poprzedzamy rozgrzewką na aparat mowy i ćwiczeniami emisyjnymi m.in. na oddech. Podczas prób pracujemy także nad aktualnym repertuarem. 

Śpiewanie w dużym gronie osób sprawia, że ludzie szybciej się integrują, nabierają większej swobody towarzyskiej i pewności siebie.


Nasz projekt “Muzyka łączy pokolenia”, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

mkidn_01_cmyk