ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia udziału w Ogólnopolskim Forum Chóralistyki “Wrocław Miastem Muzyki” 

prosimy dokonywać za pomocą formularza on-line dostępnego TUTAJ