ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia udziału w Ogólnopolskim Forum Chóralistyki „Wrocław Miastem Muzyki” 

prosimy dokonywać za pomocą formularza on-line dostępnego TUTAJ