Kamil Gojowy

Kamil Gojowy

Prelekcja w godz. 10.30 – 11.00 nt.:

“Doświadczenia młodego dyrygenta w pracy nad muzyką dawną z amatorskim zespołem wokalnym”

Kamil Gojowy

Tegoroczny dyplomant studiów magisterskich Katowickiej Akademii Muzycznej (klasa dyrygentury chóralnej prof. dr hab. Iwony Melson).
Dyrygent Zespołu Śpiewaczego Apertum Cor oraz Żeńskiej Bazylikowej Scholi Liturgicznej w Katowicach. Instruktor w Chórze Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Aktywny działacz muzyczny, kompozytor, początkujący publicysta.
W latach 2017 – 2021 stypendysta JM Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach prof. dr hab. Władysława Szymańskiego (stypendium dla najlepszych studentów).