Rafał Wiecha

Rafał Wiecha

Rafał Wiecha

Data urodzenia: 2.02.1994 r.

Licencjat na Akademii Muzycznej w Łodzi, na kierunku:
Kompozycja i teoria muzyki, specjalność: Kompozycja, w klasie prof. Zygmunta Krauze. Magister sztuki na kierunkach: Dyrygentura, specjalność: Dyrygentura chóralna oraz Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność: animacja i edukacja muzyczna, w klasie dr. hab. Dawida Bera prof. AM.

Praktykę chórmistrzowską rozpoczął w ramach współpracy z Chórem Mieszanym ZSM im. S. Moniuszki w Łodzi oraz regularnej pracy jako asystent Dawida Bera w Chórze Mieszanym Kościoła Chrześcijan Baptystów w Łodzi. Wraz z rozwojem dyrygenckim objął stanowisko asystenta Marii Hubluk-Kaszuby w Chórze Nauczycielskim w Łodzi. W 2018 roku objął stanowisko pierwszego dyrygenta Chóru Nauczycielskiego oraz podjął się objęcia kierownictwa w nowopowstałym profesjonalnym chórze Alla Vienna. W tym samym sezonie artystycznym zadebiutował w roli dyrygenta Chóru Filharmonii Łódzkiej w ramach koncertu dyplomowego, w którego skład wchodziły między innymi dwie z cyklu sześciu pieśni kurpiowskich Mieczysława Karłowicza, łódzka prapremiera utworu Bibi synku, Bi autorstwa Anny Rocławskiej-Musiałczyk oraz fragmenty z Messa da Requiem Giuseppe Verdiego realizowane we współpracy z solistką Teatru Wielkiego w Łodzi – Dorotą Wójcik. Pozytywny odbiór pracy z zespołem zaowocował udziałem w koncertach Chóru Filharmonii Łódzkiej w roli dyrygenta.

Aktualnie obejmuje stanowiska: pierwszego dyrygenta Chóru Nauczycielskiego w Łodzi, chórmistrza Chóru Alla Vienna, Projekt Muzyka Zespołu Queen Symfonicznie, drugiego  dyrygenta Chóru Mieszanego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Łodzi.