Mateusz Kazimierski

Mateusz Kazimierski

Mateusz Kazimierski

Data urodzenia: 27.06.1998 r.

Studiuje na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu dyrygenturę chóralną w klasie dr. hab. Artura Wróbla prof. AMKL i prof. Agnieszki Franków-Żelaznej oraz dyrygenturę symfoniczną w klasie prof. Alana Urbanka. Uczy się także śpiewu w klasie mgr. Tomasza Huka, będąc na III roku, w Państwowej Szkole Muzycznej im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu. 

Od 2018 roku prowadzi chór senioralny przy parafii pw. św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu, przed pandemią przez kilka miesięcy prowadził chór “Convivium” przy parafii pw. Świętej Rodziny we Wrocławiu. W latach 2015-2016 był kierownikiem muzycznym grupy “Młodzież Tworzy Musical”, gdzie prowadził próby chóru. W latach 2016-2018 organizował projekt “Tryptyk legnicki”, na który składały się 3 oratoria: “Szczęśliwi”, “Ja Jestem” oraz “Pocałunek Boga”. W ramach projektu prowadził warsztaty przygotowujące do wykonania koncertów.

Poza dyrygenturą zajmuje się komponowaniem, interesuje się także aktorstwem, które chciałby studiować.