Śpiewać każdy może!

Projekt “Śpiewać każdy może!”, łączący około stu śpiewaków. W ramach realizacji projektu Chóry „Con Grazia” z Czastar, UTW z Wieruszowa oraz „Melodia” z Wielunia razem intensywnie pracowały wraz z dyrygentem projektowym Sebastianem Sikorą oraz dyrygentami Mariuszem Muskałą oraz Janem Sarowskim nad emisją głosu, aspektami technicznymi wokalu oraz repertuarem. Efektem końcowym działań projektowych były piękne koncerty w dniach 19, 22 oraz 23 czerwca 2019 roku, które odbyły się w Wieruszowie, Czastarach i Wieluniu. Chóry wykonały

wspólnie cztery utwory, a oprócz tego każdy z nich zaprezentował swój

program. Nad całością czuwali animatorzy projektu – Sebastian Sikora oraz Teresa Pieprzyk.

 

Projekt „Śpiewać każdy może” realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury „Kulturalny Koneser” dofinansowany był w ramach programu „Seniorzy w Akcji” przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Partnerami w projekcie są Wieluński Dom Kultury, Wieruszowski Dom Kultury oraz Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach.

 

Śpiewać każdy może