Regulamin

REGULAMIN

EDYCJA 2023

1. ORGANIZATOR KONKURSU DLA WOKALISTÓW “Lubię wracać tam”:
Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury „Kulturalny Koneser”
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
tel. 609141328
e-mail: konkurs@kulturalnykoneser.pl
www.kulturalnykoneser.pl/konkurs-dla-wokalistow
https://www.facebook.com/KonkursLWT

Dyrektor Konkursu: Sebastian Sikora

2. CELE KONKURSU:
– odkrywanie talentów wokalnych
– popularyzacja polskiej muzyki rozrywkowej w wyjątkowych aranżacjach
– umożliwienie wokalistom – amatorom wzięcia udziału w profesjonalnym koncercie z chórem i orkiestrą
– możliwość sprawdzenia się na scenie
– rozwój umiejętności wokalnych i scenicznych
– motywacja do konfrontacji i zdobywania doświadczenia wokalnego
– wzrost kompetencji poprzez udział w warsztatach z ruchu scenicznego, emisji głosu związanych z wizerunkiem i radzeniem sobie z tremą na scenie
– promocja Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Kultury „Kulturalny Koneser” jako organizacji
– promocja Wrocławia i regionu

3. UCZESTNICY:
W konkursie może wziąć udział każdy powyżej 12. r.ż., bez górnej granicy wieku. Konkurs dedykowany jest dla amatorów, nie posiadających wykształcenia wokalnego (ukończona szkoła muzyczna II stopnia o kierunku wokalnym lub uczelnia wyższa o specjalności wokalistyka itp.)

4. SZCZEGÓŁY KONKURSU:

Konkurs polega na wykonaniu utworu z listy utworów konkursowych.

Konkurs składa się z trzech etapów:
Zgłoszenia do 25 czerwca 2023 (niedziela) do 23.59 poprzez formularz on-line https://forms.gle/92QfUp7NoQNQoygm9
I etap: 2 lipca 2023 (niedziela) ogłoszenie wyników kwalifikacji do konkursu na FB https://www.facebook.com/ KonkursLWT:
II etap: stacjonarnie, we Wrocławiu:
Osoby zakwalifikowane zostaną podzielone na trzy grupy:
22-23 lipca 2023 (sobota-niedziela)
29-30 lipca 2023 (sobota-niedziela)
5-6 sierpnia 2023 (sobota-niedziela)
Pierwszego dnia o wyznaczonych godzinach będą przesłuchania z przygotowanym przez Organizatora podkładem orkiestrowym, drugiego dnia będą warsztaty:
– z ruchu scenicznego
– z emisji głosu
– z kreowania wizerunku scenicznego
– z radzenia sobie z tremą na scenie

13 sierpnia 2023 (niedziela) ogłoszenie finalistów na FB: https://www.facebook.com/KonkursLWT
III etap:
Próby z chórem i orkiestrą 9 września (sobota) we Wrocławiu, plac Solidarności 1/3/5
Wielki koncert finałowy i ogłoszenie wyników Konkursu: 10 września 2023 (niedziela), godzina 18.00, Sala Koncertowa Radia Wrocław

5. LISTA UTWORÓW KONKURSOWYCH:
1. Bądź moim natchnieniem (Andrzej Zaucha)
2. Być kobietą (Alicja Majewska)
3. Moja i Twoja nadzieja (Hey)
4. Bombonierka (duet) (Basia Stępniak-Wilk, Grzegorz Turnau)
5. Brzydcy (Grażyna Łobaszewska)
6. Byłaś serca biciem (Andrzej Zaucha)
7. C’est la vie – Paryż z pocztówki (Andrzej Zaucha)
8. Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan (Hey)
9. Groszki i róże (Ewa Demarczyk)
10. Jaka róża taki cierń (Edyta Geppert)
11. Lubię wracać tam gdzie byłem (Zbigniew Wodecki)
12. Z Tobą chcę oglądać świat (duet) (Zbigniew Wodecki, Zdzisława Sośnicka)
13. Och, życie kocham cię nad życie (Edyta Geppert)
14. Między ciszą a ciszą (Grzegorz Turnau)
15. Zacznij od Bacha (Zbigniew Wodecki)
16. Nie dokazuj (Marek Grechuta)
17. Cykady na Cykladach (Maanam)
18. Będziesz moją panią (Marek Grechuta)
19. Cichosza (Grzegorz Turnau)
20. Moje serce to jest muzyk (Ewa Bem)
21. Wiosna, ach to ty (Marek Grechuta)
22. Nic nie może przecież wiecznie trwać (Anna Jantar)
23. Naiwne pytania (Dżem)
24. Mam ochotę na chwileczkę zapomnienia (Hanna Banaszak)
25. Dni, których nie znamy (Marek Grechuta)
26. Tolerancja (Stanisław Soyka)
Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru utworów, które zostaną wykonane podczas finału konkursu.

6. NAGRANIE KONKURSOWE:
Parametry techniczne:
– zachowanie oryginalnej tonacji
– może być linia karaoke lub akompaniament instrumentalny
– nagranie audiowideo umożliwiające właściwą ocenę wykonania (min.: 44,1 kHz, 16 bit, stereo)
– nagranie musi być zarejestrowane bez masteringu
– wokalista (lub wokaliści) musi być widoczny
– dopuszcza się amatorską formę nagrania, ale jego jakość nie może powodować trudności w prawidłowej ocenie prezentacji
– dopuszcza się wykonanie utworu przeznaczonego dla duetu przez jednego wokalistę lub więcej wokalistów
– dopuszcza się wykonanie utworu przeznaczonego dla jednego wokalisty przez duet lub więcej wokalistów

7. WARUNKI ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenie należy wysłać za pomocą formularza on-line do 25 czerwca 2023 do 23.59:
https://forms.gle/92QfUp7NoQNQoygm9
Za zgłoszenie przyjęte do konkursu uznaje się takie, które spełnia wszystkie poniższe punkty:
– zgłoszenie przez formularz on-line
– przesłanie materiału konkursowego (nagranie audiowizualne przesłane poprzez formularz zgłoszeniowy, e-mail lub chmura, dysk Google, link YouTube, WeTransfer)
– dokonanie opłaty akredytacyjnej w kwocie 60 PLN (za każdy zgłoszony utwór)

e-mail: konkurs@kulturalnykoneser.pl
Zgłoszenia niekompletne nie będą brane pod uwagę.

Do konkursu można zgłosić dowolną ilość utworów.
Uczestnicy I edycji Konkursu, którzy otrzymali Złoty Bilet, mimo, że będą uczestniczyć w tej edycji na specjalnych warunkach (są automatycznie zakwalifikowane do II etapu oraz zwolnione z wszelkich opłat akredytacyjnych) muszą dokonać standardowego zgłoszenia do konkursu (poprzez formularz) oraz przesłać nagranie audiowizualne wybranego utworu.


Osoby zakwalifikowane do II etapu zobowiązane są uiścić opłatę akredytacyjną w kwocie 250 PLN za osobę (bez względu na ilość zgłoszonych utworów). Termin płatności zależny jest od daty II etapu:

22-23.07 – płatność do 19.07

29-30.07 – płatność do 26.07

5-6.08 – płatność do 2.08


Opłata obejmuje przesłuchania, dzień warsztatowy z profesjonalistami, nie obejmuje kosztów pobytu i zakwaterowania.
Brak płatności w wyznaczonym terminie może skutkować skreśleniem z listy uczestników Konkursu.
Dane do płatności:
Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury „Kulturalny Koneser”
nr konta: 19 1600 1462 1086 6167 0000 0006
W tytule przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko uczestnika, Konkurs dla wokalistów
W przypadku rezygnacji z Konkursu opłaty akredytacyjne nie podlegają zwrotowi.

Po ogłoszeniu osób zakwalifikowanych do konkursu, możliwa jest (po wcześniejszym umówieniu) indywidualna konsultacja swojego nagrania z dyrektorem artystycznym i dyrygentem trasy koncertowej „Lubię wracać tam. Nowe aranżacje polskiej piosenki” Sebastianem Sikorą. Konsultacja odbywa się on-line, a jej koszt to 150 PLN. Podczas spotkania analizowane będzie szczegółowo nagranie pod kątem umiejętności wokalnych oraz dalszego rozwoju w zakresie wystąpień scenicznych, zwłaszcza realizacji koncertów. Chęć umówienia się na konsultację proszę kierować na adres: konkurs@kulturalnykoneser.pl

8. NAGRODY:

I miejsce GRAND PRIX: 3000 PLN
II miejsce: 2500 PLN
III miejsce: 2000 PLN

Wybrani laureaci zostaną zaproszeni do udziału w nagraniu płyty koncertowej.
Wybrani laureaci zostaną zaproszeni do udziału, jako goście specjalni, w koncertach chóru Cantiamo Tutto, podczas trasy „Lubię wracać tam. Nowe aranżacje polskiej piosenki”.
Wybrani laureaci mogą otrzymać Złoty Bilet zapewniający automatyczne zakwalifikowanie się do II etapu kolejnej edycji konkursu oraz zwolnienie z opłat akredytacyjnych.

Jury ma prawo do innego podziału nagród, niż przewidziany w regulaminie. Jury może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia.

9. KRYTERIA OCENY:
Wykonania konkursowe będzie oceniać jury powołane przez dyrektora Konkursu. Obrady jury są tajne, decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
Ocenie podlegać będzie poziom wykonawczy, dykcja, intonacja, interpretacja, ogólny i szczególny wyraz artystyczny, charyzma.

10. ZASADY OGÓLNE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– Zgłaszając swój występ do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku Dz. U. 2018, poz. 1000). Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z organizacją konkursu takich jak wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród, publikacja wyników na stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

– Uczestnicy konkursu nieodpłatnie przenoszą na organizatorów całość autorskich praw majątkowych i pokrewnych do występów konkursowych, upoważniając organizatora i patronów medialnych konkursu do korzystania z filmów i zdjęć.
– Uczestnicy konkursu oświadczają, że ich stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w przesłuchaniach i warsztatach

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie
– Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu
– Za nagrania nadesłane w celu uczestnictwa w zmaganiach konkursowych wokaliści nie otrzymują wynagrodzenia.
– Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.