REGULAMIN

REGULAMIN

 

1.    ORGANIZATOR:
Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury „Kulturalny Koneser”
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, tel. 609141328
e-mail: konkurs@kulturalnykoneser.pl
www.kulturalnykoneser.pl 
Facebook.com/KulturalnyKoneser

Dyrektor Konkursu: Sebastian Sikora

 

2.     UCZESTNICY:

W konkursie może wziąć udział każdy powyżej 12. r.ż., bez górnej granicy wieku.

Konkurs dedykowany jest dla amatorów, nie posiadających wykształcenia wokalnego (ukończona szkoła muzyczna II stopnia o kierunku wokalnym lub uczelnia wyższa o specjalności wokalistyka itp.)

  

3.    TERMIN, MIEJSCE I FORMA KONKURSU:

Konkurs składa się z trzech etapów:

Zgłoszenia do 17 września 2022 (sobota) do 23.59 poprzez formularz on-line.

I etap:
ogłoszenie wyników kwalifikacji do konkursu na FB https://www.facebook.com/KulturalnyKoneser: 18 września 2022 (niedziela)

II etap:
stacjonarnie, we Wrocławiu: osoby zakwalifikowane zostaną podzielone na trzy grupy:

24-25 września 2022 (sobota-niedziela), 22-23 października 2022 (sobota-niedziela) oraz 5-6 listopada 2022 (sobota-niedziela)

Pierwszego dnia będą przesłuchania z przygotowanym przez Organizatora podkładem orkiestrowym 

Drugiego dnia będą warsztaty:

– z ruchu scenicznego

– z emisji głosu

– z kreowania wizerunku scenicznego

– radzenia sobie z tremą na scenie

 

Ogłoszenie finalistów: na FB https://www.facebook.com/KulturalnyKoneser: 19 listopada 2022 (sobota)

 

III etap:
Próby z chórem i orkiestrą 9 grudnia (piątek) we Wrocławiu, Sala Koncertowa Radia Wrocław
Wielki koncert finałowy i ogłoszenie wyników: 10 grudnia 2022 (sobota), godzina 18.00, Sala Koncertowa Radia Wrocław

 

4.    CELE KONKURSU:

– odkrywanie talentów wokalnych

– popularyzacja polskiej muzyki rozrywkowej w wyjątkowych aranżacjach

– umożliwienie wokalistom – amatorom wzięcia udziału w profesjonalnym koncercie z chórem i orkiestrą

– możliwość sprawdzenia się na scenie

– rozwój umiejętności wokalnych i scenicznych

– motywacja do konfrontacji i zdobycia doświadczenia wokalnego

– wzrost kompetencji poprzez udział w warsztatach z ruchu scenicznego, emisji głosu związanych z wizerunkiem i radzeniem sobie z tremą na scenie

– promocja Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Kultury „Kulturalny Koneser” jako organizacji
– promocja Wrocławia i regionu

 

5.     REPERTUAR:
Konkurs polega na wykonaniu i przesłaniu nam utworu ze zbioru poniższych:
1.      Bądź moim natchnieniem
2.      Być kobietą
3.      Moja i Twoja Nadzieja
4.      Bombonierka (duet)
5.      Brzydcy
6.      Byłaś serca biciem
7.      C’est la vie
8.      Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan
9.      Groszki i róże
10.  Jaka róża taki cierń
11.  Lubię wracać tam gdzie byłem
12.  Z tobą chcę oglądać świat (duet)
13.  Och, życie kocham cię nad życie
14.  Między ciszą a ciszą
15.  Zacznij od Bacha
16.  Nie dokazuj

 

Parametry techniczne nagrania konkursowego:

– zachowanie oryginalnej tonacji
– może być linia karaoke lub akompaniament instrumentalny
– nagranie audiowideo umożliwiające właściwą ocenę wykonania (min.: 44,1 kHz, 16 bit, stereo)
– nagranie musi być zarejestrowane bez masteringu
– wokalista (lub wokaliści w przypadku duetu) musi być widoczny
– dopuszcza się amatorską formę nagrania, ale jego jakość nie może powodować trudności w prawidłowej ocenie prezentacji

– dopuszcza się wykonanie przez jednego wokalistę utworu przeznaczonego dla duetu

– dopuszcza się wykonanie przez duet utworu przeznaczonego dla jednego wokalisty

 

6.     WARUNKI ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenie należy wysłać za pomocą formularza on-line do 17 września 2022 do 23.59: https://forms.gle/RjU4uUjPcuRiQaicA

Za zgłoszenie przyjęte do konkursu uznaje się takie, które spełnia wszystkie poniższe punkty:

zgłoszenie przez formularz on-line

przesłanie fotografii w wysokiej rozdzielczości

– przesłanie materiału konkursowego (nagranie audiowizualne przesłane poprzez formularz zgłoszeniowy, e-mail lub chmura, dysk Google, link YouTube, WeTransfer)

– dokonanie opłaty akredytacyjnej w kwocie 50 PLN za osobę, za każdy zgłoszony utwór

e-mail kontaktowy: konkurs@kulturalnykoneser.pl

 

Zgłoszenia niekompletne nie będą brane pod uwagę. 

Do Konkursu można zgłosić dowolną ilość utworów. Każda piosenka musi być przesłana jako osobne zgłoszenie do Konkursu. 

Osoby zakwalifikowane do II etapu zobowiązane są uiścić opłatę akredytacyjną w kwocie 250 PLN za osobę (bez względu na ilość śpiewanych utworów). Termin płatności zależy od daty przesłuchań II etapu (opłata obejmuje drugi etap przesłuchań, dzień warsztatowy z profesjonalistami, nie obejmuje kosztów pobytu i zakwaterowania).

Przesłuchania i warsztaty, II etap:

24-25 września: płatność do 22 września

22-23 października: płatność do 14 października

5-6 listopada: płatność do 28 października

Dane do płatności:

Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury „Kulturalny Koneser”

nr konta: 19 1600 1462 1086 6167 0000 0006

tytule przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko uczestnika, Konkurs dla wokalistów

 

W przypadku rezygnacji z Konkursu opłaty akredytacyjne nie podlegają zwrotowi.

 

7.     NAGRODY:

I miejsce: 2500 PLN

II miejsce: 2000 PLN

III miejsce: 1500 PLN

 

Wybrani laureaci zostaną zaproszeni do udziału w nagraniu płyty koncertowej.

Wybrani laureaci zostaną zaproszeni do udziału, jako goście specjalni, w koncertach chóru Cantiamo Tutto, podczas trasy „Lubię wracać tam. Nowe aranżacje polskiej piosenki”.

 

Jury ma prawo do innego podziału nagród, niż przewidziany w regulaminie. Jury może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia.

 

8.     KRYTERIA OCENY:

Wykonania konkursowe będzie oceniać jury powołane przez dyrektora Konkursu. Obrady jury są tajne, decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

Ocenie podlegać będzie poziom wykonawczy, dykcja, intonacja, interpretacja, ogólny i szczególny wyraz artystyczny, charyzma.

  

9.     ZASADY OGÓLNE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– Zgłaszając swój występ do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku Dz. U. 2018, poz. 1000). Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z organizacją konkursu takich jak wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród, publikacja wyników na stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

– Uczestnicy konkursu nieodpłatnie przenoszą na organizatorów całość autorskich praw majątkowych i pokrewnych do występów konkursowych, upoważniając organizatora i patronów medialnych konkursu do korzystania z filmów i zdjęć.

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie

– Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu

– Za nagrania nadesłane w celu uczestnictwa w zmaganiach konkursowych wokaliści nie otrzymują wynagrodzenia.

– Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.