NIEPODLEGŁA 2017-2022

Projekt “Śpiewamy Polskę” dedykowany Polsce i Polakom z okazji obchodów 100 lat Niepodległej, Wolnej, Braterskiej Ojczyzny.

Cykl warsztatów zakończony przepięknym koncertem, który stworzył okazję do integracji międzypokoleniowej, budowania wspólnoty w oparciu o ponadczasowe wartości takie jak poszanowanie praw i wartości drugiego człowieka, solidarność i wolność. Inicjatywa szczególna, łącząca osoby młodsze i starsze poprzez śpiewanie utworów patriotycznych oraz polskiej poezji śpiewanej. Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach, a koordynatorem Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury.

Chór w projekcie to szczególne miejsce , w którym najważniejsze jest budowanie autentycznej jedności oraz możliwości wszechstronnego rozwoju. W ramach projektu zostały zorganizowane warsztaty chóralne dla chórów “Con Grazia” z Czastar oraz “Cantiamo Tutto” z Wrocławia, na których chórzyści wspólnie uczyli się utworów patriotycznych.

Punktem kulminacyjnym projektu był koncert “Śpiewamy Polskę” w Wieruszowie w dniu 11 listopada, na którym ponad siedemdziesięciu chórzystów w towarzystwie orkiestry zaprezentowało utwory patriotyczne w specjalnie przygotowanych aranżacjach przez młodych wrocławskich kompozytorów. Koncert przyciągnął uwagę ponad pięciuset słuchaczy i zdobył uznanie jako jedno z najbardziej atrakcyjnych wydarzeń w Wieruszowie w 2018 roku.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Logo Niepodległa