Niepodległość Polski z bliska

Zrealizowaliśmy 5 koncertów na terenie dolnego śląska oraz województwa łódzkiego.
Koncert z udziałem instrumentalistów, śpiewaków, dyrygenta i osoby prowadzącej. Koncerty te, stanowiące ważny element dziedzictwa kulturowego Polski, były prezentowane w:
kościele w Starym Wielisławiu, kościele w Szalejowie Dolnym, kościele w Szalejowie Górnym, kościele w Lututowie oraz kościele w Wieruszowie.
Repertuar każdego koncertu obejmował utwory patriotyczne, bliskie sercu każdego Polaka. Koncerty odbywały się w miejscach, gdzie ludzie mają utrudniony dostęp do kultury, dlatego też wychodząc im naprzeciw, dotarliśmy do każdej miejscowości, żeby wykonać program koncertu. Główną ideą koncertów było dalsze świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – zaprezentowanie publiczności utworów muzycznych związanych z tą rocznicą. Wykonanie każdej pieśni poprzedzone zostało krótką informacją o okolicznościach jej powstania, autorach. Program został przedstawiony w przystępnej formie, dostosowanej do możliwości percepcyjnych poszczególnych grup wiekowych i środowiskowych.

Zrealizowaliśmy Weekendowe warsztaty 26 i 27 listopada 2022 r. oraz 4 i 5 grudnia 2022 r. dla osób z miejscowości o utrudnionym dostępie do kultury. Dotyczyły pracy nad repertuarem patriotycznym, co zostało zwieńczone koncertem. W trakcie warsztatów zostały wspólnie opracowane wybrane pieśni patriotyczne. Udział w warsztatach zwiększył wiedzę o polskiej muzyce narodowej, uwrażliwił na jej piękno i różnorodność.
📍 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.