“Seniorzy w akcji” 2021

W 2021 roku realizujemy kontynuację naszego autorskiego projektu “Seniorzy w akcji”. Odbiorcą zadania jest nasz Chór Symfonia Śpiewaków. Zrealizujemy koncerty, warsztaty chóralne i wokalne z podziałem na głosy, a także zajęcia z psychologiem.

Nasz projekt to kompleksowy program sprzyjający rozwojowi artystycznemu i muzycznemu, a także integracji społecznej. Tymczasem zajęcia są prowadzone w formule on-line, zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19.

Wszystkich zainteresowanych śpiewem i muzyką, informujemy że nabór do zespołu jest otwarty. Zachęcamy do udziału w rekrutacji on-line. Zapraszamy do kontaktu celem ustalenia dalszych szczegółów.


Zadanie publiczne finansowane jest ze środków finansowych Gminy Wrocław. www.wroclaw.pl