Spotkanie czterech chórów w Polanicy-Zdroju

W dniach 2-4. 10.2020 cztery zespoły uczestniczyły w warsztatach chóralnych w Polanicy-Zdroju:

 

Chór Gminnego Ośrodka Kultury w Lubochni wraz z Panem dyrygentem Łukaszem Pawlikiem i Panią dyrektor GOK Justyną Łomżą;

Chór Biała Góra z Węglewic, działający przy

Stowarzyszeniu Rozwoju Węglewic “Biała Góra”, wraz z Panią dyrygent Katarzyną Gruszka – Staszczyk;
– nasze zespoły – Chór Con Grazia z Czastar i Chór Cantiamo Tutto z Wrocławia, wraz ze wspólnym dyrygentem Sebastianem Sikorą i akompaniatorem Michałem Olejnikiem.
 
W ramach wydarzenia odbyły się:
– warsztaty chóralne, podczas których połączone chóry szlifowały repertuar folkowy i poznawały tajniki prawidłowej emisji głosu;
– warsztaty psychologiczne, podczas których grupy zgłębiały wiedzę z zakresu relacji międzyludzkich, organizacji czasu i sposoby na radzenie sobie ze stresem;
– finałowy koncert w Parku Zdrojowym w Polanicy-Zdroju.
 
Warsztaty odbyły się w ramach realizowanego przez nas projektu “Na folkową nutę”. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2020”.