Realizujemy projekt “Na folkową nutę”

Realizujemy projekt pt. “Na folkową nutę”. Jest to odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnych i regionalnych poprzez propagowanie niezwykle bogatej kultury muzycznej ludowej. W działania kulturalne zaangażujemy chórzystów międzypokoleniowego Chóru Con Grazia, którzy są mieszkańcami gminy wiejskiej Czastary. Nasze działania popularyzują zanikające zjawiska kultury ludowej poprzez szereg koncertów z muzyką folkową. Kompozytorzy młodego pokolenia wykonają nowoczesne aranżacje utworów ludowych z całej Polski. Oprócz prób stałych, zrealizujemy dwukrotnie weekendowe próby chóralne wyjazdowe celem doskonalenia repertuaru. Obok nauki, będziemy pracować także nad emisją głosu, prawidłową dykcją, współpracując z innymi chórami.

 

____

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury wramach programu EtnoPolska 2020.