Muzyka łączy pokolenia

W roku 2020 zrealizujemy projekt „Muzyka łączy pokolenia”. Zadanie to warsztaty chóralne dla osób o utrudnionym dostępie do kultury z różnych grup wiekowych i środowisk społecznych, będących członkami chórów amatorskich, działających w placówkach kulturalno- oświatowych i społecznych oraz organizacji pozarządowych. Nasza propozycja to muzyczne spotkania, które mają na celu propagowanie stylu życia opartego na aktywnym uczestnictwie w kulturze poprzez edukację kulturalną 100 uczestników. Realizacja autorskiego programu, wykorzystującego innowacyjne działania artystyczne i interaktywne zajęcia twórcze, pozwoli nie tylko na podwyższenie kompetencji artystycznych odbiorców, ale również na rozwój kreatywności, kształtowanie osobowości i tworzenie pozytywnych wzorców. Dzięki wspólnym zajęciom zróżnicowanych wiekowo, społecznie i narodowościowo uczestników, możliwe będzie doprowadzenie do dialogu międzypokoleniowego, którego rezultatem będzie wymiana doświadczeń oraz zniwelowanie różnic narodowych i kulturowych.

 

____

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.